Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Konvertering av opioiddoser

Hensikten med tabellen er å gi veiledning ved behov for å konvertere opioiddoser

 • ved bruk av opioider ved langvarige smerter som ikke skyldes aktiv progredierende kreftsykdom
 • ved helsekrav til førerkort
 • ved individuell refusjon 

Verdiene er veiledende og varierer fra pasient til pasient, og henspiller ofte til vedlikeholdsbehandling. Ved bytte til et annet opioid anbefales å starte på en dose som er inntil 50 % lavere enn det konverteringstabellene skulle tilsi. Vær spesielt oppmerksom ved konvertering mellom de ulike administrasjonsveiene og legemidlene på at individuelle forskjeller i biotilgjengelighet kan påvirke hva som er ekvianalgetiske doser.

Omregning til Orale morfinekvivalenter (OMEQ)


Omregning til Orale morfinekvivalenter (OMEQ)
Opioid Adminstrasjonsvei Variasjonsintervall Ekvianalgetisk Ratio* Ekvianalgetisk dose (mg)
Morfin Oral 1 1 30
Kodein1 Oral/rektal 0,05-0,15 0,1 ~ 300
Tramadol1 Oral 0,1-0,2 0,15 ~ 200
Oksykodon2 Oral 1,3-2 1,5 ~ 20
Ketobemidon3 Oral 1 1 ~ 30
Hydromorfin4 Oral 3,6-8 5 ~ 6
Tapentadol Oral 0,1-0,4 0,2 ~ 150
Buprenorfin5 Transdermal 75-110 92,5 ~ 13,5 mcg/t
  Sublingval 33-60 48 ~ 0,625
Petidin6 Rektal 0,03-0,13 0,1 ~ 300
Fentanyl7 Transdermal 100 100 ~ 12,5 mcg/t
  Sublingval/ intra-nasal 200-300 250   ~ 0,1

*Ekvianalgetisk ratio (morfin/aktuelle virkestoff) = forholdstallet mellom doser av morfin og aktuelle virkestoff med identisk analgetisk effekt

Omregningsfaktorer mellom morfin og metadon


Omregningsfaktorer mellom morfin og metadon

Morfin døgndose (mg/dag)

30-89

90-299

300-599

600-900

≥1000

Ratio

Morfin: Metadon

5:1

6:1

8:1

10:1

12:1

Kilder

 • Svendsen K, Borchgrevink P, Fredheim O, Hamunen K, Mellbye A, Dale O. Choosing the unit of measurement counts: the use of oral morphine equivalents in studies of opioid consumption is a useful addition to defined daily doses. Palliative medicine. 2011;25(7):725-32.
 • 2.Jarlbaek L, Andersen M, Hallas J, Engholm G, Kragstrup J. Use of opioids in aDanish population-based cohort of cancer patients. Journal of pain and symptom management. 2005;29(4):336-43.
 • Nielsen S, Degenhardt L, Hoban B, Gisev N. A synthesis of oral morphine equivalents (OME) for opioid utilisation studies. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2016;25(6):733-7.
 • FPM. Opioid dose equivalence Australia: Faculty of pain medicine anza;
 • Fredheim, OMS, Husby KM, Kaasa S, Borchgrevink PC, Klepstad P. Opioid rotasjon og metadon i smertebehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2272-4.
 • Norsk legemiddelhåndbok, Tabell 1: Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid.
 • Tracy L Skaer. Dosing considerations with transdermal formulations of fentanyl and buprenorphine for the treatment of cancer pain. J Pain Res. 2014; 7: 495–503.

Fotnoter

 1. Tramadol og kodein metaboliseres til aktive metabolitter gjennom CYP2D6 og pasienter med lav CYP2D6 aktivitet vil ikke oppleve smertestillende effekt. 7–10 % av befolkningen uttrykker ikke funksjonelt CYP2D6, og vil derfor ikke oppleve smertestillende effekt.
 2. (legemidler inkl. kombinasjon med nalokson)
 3. SLV fraråder bruk av Ketobemidon
 4. Hydromorfon uten markedsføringstillatelse
 5. Buprenorfin depotplaster 15 mcg/time tilsvarer omtrent 30 mg morfin tabletter/depottabletter oralt per døgn.
 6. Avregistrert
 7. Fentanyl depotplaster 25 mcg/time tilsvarer omtrent 40-70 mg morfin tabletter/depottabletter oralt per døgn.

Først publisert: 10.05.2021