Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekvipotenser for Benzodiazepiner og z-hypnotika

Tabellen nedenfor gir en oversikt over benzodiazepiner og z-hypnotika som er tilgjengelig i Norge. Formålet med tabellen er å vise dosering av legemidlene ved seponering hvor man velger å bytte til diazepam. Opplysningene gitt i tabellen under er basert på oralt bruk. 

Benzodiazepiner / Benzodiazepinlignende Dose ekvivalent  til 5 mg Diazepam Halveringstid i timer (t1/2) Tid til maksimal effekt i timer (tmax) ATC-kode for preparatomtale
Zopiclon (Imovane) 3,75-5 4-6 1-2 N05C F01
Zolpidem  (zolpidem) 5-10 0,8-4 0,5-3 N05C F02
Nitrazepam (Apodorm) 5 18-28 1,5-2 N05C D02
Flunitrazepam* (Rohypnol) 0,25-0,5 15-35 1-1,5 NLH
Diazepam** (Stesolid) 5 20-72 0,5-1,5 N05B A01
Oksazepam (Sobril) 15-25 10-15 2-4 N05B A04
Alprazolam (Xanor) 0,25-0,5 12 1-2 N05B A12
Klonazepam (Rivotril) 0,25-0,5 30-40 0,5-1 N03A E01

* Legemiddel på godkjenningsfritak (Ikke markedsført i Norge)
** Individuelle forskjeller i halveringstid og det er nødvendig med dosejustering for eldre og leversviktpasienter
 

Først publisert: 10.05.2021