Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.5. Dekning av legemidler i reseptgruppe A og B

I Norge var det frem til 2008 bare pasienter med enkelte spesifikke diagnoser som artrose eller revmatoid artritt som fikk ikke-opioidholdige smertestillende legemidler via blåreseptordningen. I samme periode var det på individuell basis mulig å søke særskilt om bidrag til utgifter til langvarig smertestillende behandling med opioider.

Fra 2008 førte endringer i blåreseptordningen til at pasienter med kroniske, sterke smerter og betydelig nedsatt livskvalitet og funksjonsevne kunne få smertestillende legemidler gjennom blåreseptordningen etter refusjonskode -71 (kroniske, sterke smerter). I tillegg ble det åpnet for refusjon for smertestillende legemidler etter refusjonskode -90 (palliativ behandling i livets sluttfase). Refusjon av smertestillende legemidler etter disse refusjonskodene gjelder for smerter uavhengig av årsak og er dermed ikke begrenset til enkelte diagnoser. For refusjon ved palliativ behandling i livets sluttfase (-90) stilles det ikke krav til at smertetilstanden er langvarig (kronisk), slik det gjøres for refusjon ved kroniske, sterke smerter (-71).

Sykdom Refusjonskode ICD-10 Refusjonskode ICPC-2
Kroniske, sterke smerter -71 -71
Palliativ behandling i livets sluttfase -90 -90

Folketrygden dekker vanligvis ikke utgifter til legemidler som er klassifisert som A- eller B-preparat. Ved palliativ behandling i livets sluttfase (refusjonskode -91) ytes det imidlertid forhåndsgodkjent refusjon også for A og B-preparater, herunder opioider. Ved kroniske, sterke smerter (-71) kan det ytes stønad for smertestillende A og B-preparater etter individuell søknad til HELFO.

For individuell stønad av A og B-preparater, herunder opioider, stilles det særskilte vilkår.

Det kan gjøres unntak fra vilkårene når særlige grunner foreligger. Med særlige grunner menes at pasienten har en annen alvorlig lidelse, annen tilstand eller bruker andre legemidler som utelukker bruk av forhåndsgodkjente legemidler. At forhåndsgodkjente legemidler ikke kan brukes på grunn av compliance (manglende evne til å ta forskrevne legemidler) kan som hovedregel ikke godtas som særlig grunn.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for dekning av vanedannende legemidler etter individuell søknad. HELFO godtar også elektroniske søknader for leger som er tilknyttet e-resept.

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2020