Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.7. Bilkjøring

Opioidene kan gi en viss sederende og for enkelte brukere ruslignende virkning som kan gå ut over bilførers oppmerksomhet og dømmekraft. Det skjer imidlertid en betydelig tilvenning når det gjelder disse virkningene. Ved bruk av opioider alene, innenfor veiledende dosegrenser, vil derfor ikke meldeplikten etter Helsepersonellovens § 34 bli utløst. Ved oppstart av behandling med opioider og ved hver doseøkning vil førerretten ikke være oppfylt i minst to uker. Legen har derfor plikt til å gjøre pasienten oppmerksom på dette. Hvis legemidlet brukes over tid i fast døgndose som tilsvarer 300 mg orale morfinekvivalenter eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon, vil tilvenning kunne skje slik at førerkortforskriftens helsekrav vil kunne være oppfylt.

Hvis legen vurderer at legemidlet gir sedasjon eller annen virkning som er trafikkfarlig, for eksempel hvis pasienten er syk, svekket eller gammel, inntrer likevel meldeplikten etter Helsepersonellovens § 34. Hvis legen er i tvil, er det anført at fylkesmannen må få melding (se alternativ nedenfor).

Det ovenstående gjelder lavere førerkortklasser. Ved gruppe 2 og 3 vil førerkortforskriftens helsekrav ikke være oppfylt ved bruk av opioider, selv ved vanlige terapeutiske doser.

Ved samtidig bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, eller legemidler som kan antas å ha innvirkning på kjøreevnen, er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt, og meldeplikten inntrer.

Hvis man er i tvil og ønsker mer dokumentasjon før det eventuelt søkes om unntak til fylkeslegen, kan det vurderes om pasienten bør testes av en autorisert kjørelærer som er spesielt erfaren for slike oppdrag. I så fall bør pasienten møte opp til tidspunktet opioidet skal inntas, under tilsyn svelge tabletten med et helt glass vann og gjennomføre testen en time senere.

Bruk av opioider i henhold til §§35-37 i Helsekrav til førerkort

Sist faglig oppdatert: 12. september 2016