Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.9. Pasienter som har langvarige smerter etter vellykket kreftbehandling

En del pasienter som har blitt behandlet vellykket for kreft fortsetter å ha smerter og/eller å bruke opioider. Det kan være smerter på grunn av behandlingen eller mer vanskelig forklarbare smerter. Hvis pasienten fortsetter å bruke opioider etter at kreftsykdommen anses for å være kurert må det gjøres en individuell vurdering i samråd med lege som har behandlet kreftsykdommen.

Pasienten skal i størst mulig grad gå tilbake til et normalt liv og bør, hvis det ikke foreligger sterke og spesifikke smerter, trappe ned og slutte med opioider. Se Henvisning. Hvis det foreligger sterke, kroniske smerter som følge av strålebehandling, cytostatika eller operasjon, derimot, kan det vurderes å etablere et fast opioid-regime. Vanligvis bør man stille inn dosen med henblikk på lange leveutsikter og et lavere nivå enn da pasienten hadde aktiv kreftsykdom. Hvis pasienten har fått raskt virkende opioider i tillegg til opioidbehandling med depotpreparater, bør disse avsluttes. Se Vurdering av problematisk opioidbruk eller avhengighetssyndrom og bilkjøring.

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015