Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. TISK

Oppdatering 2. desember: Nytt system for utsending av selvtester 

Innreisekarantene gjelder for flere grupper og alle personer i innreisekarantene som utvikler symptomer på covid-19 har plikt til å teste seg.

Alle med nyoppstått luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus, anbefales å teste seg. Positiv selvtest / antigen hurtigtest, bør bekreftes med PCR-test. 

Kommunene har mulighet til å vedta lokale forskrifter, for eksempel om karantenebestemmelser. Se revidert Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak (regjeringen.no, PDF), hvor det blant annet gis veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. 

Se også: 

Tiltak ved mistenkte tilfeller av omikronvarianten

Mistenkte tilfeller defineres som:

 • personer som tester positivt etter ankomst til Norge direkte fra, eller via mellomlandinger fra, åtte land i sørlige Afrika: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.
 • husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er bekreftet smittet ved omikronvarianten som selv tester positivt.
 • personer som tester positivt for covid-19 og screening ikke påviser deltavarianten.

Karanteneplikt for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære

Det pålegges smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i 10 dager i tilfeller der det er påvist omikronvarianten hos index. Dette gjelder alle, uavhengig av vaksinasjonsstatus og gjennomgått sykdom.

Plikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte.

Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan smittekarantenen avsluttes.

Plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Testplikt

Hustandsmedlemmer og tilsvarende nære har plikt til å ta en PCR-test så snart som mulig etter å ha blitt definert som nærkontakt og på dag 7 etter nærkontakten. Plikten er uavhengig av vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19.

Øvrige nærkontakter har plikt til å teste seg med PCR to ganger uavhengig av vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19. Den første testen tas så snart som mulig og neste test mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten. Personen skal om mulig unngå kontakt med andre personer frem til første test er bekreftet negativ. Plikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte.

Plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Isolasjonsplikt

Det er plikt til 7 dagers isolasjon for alle som er bekreftet smittet med covid-19 der det er grunn til å tro er varianten omikron. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19.

Dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron, gjelder plikt til isolasjon etter § 7 i covid-19-forskriften.

Smittesporing

Smittesporing intensiveres og utvides ved mistenkte tilfeller av omikronvarianten. Kommunens smittesporingsplikt utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter.

Tiltak ved andre varianter enn omikron

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til bekreftet smittet for andre enn mistenkte tilfeller av omikronvarianten

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder som i 7 døgn etter siste nærkontakt.

Barn og unge under 18 år er unntatt kravet om smittekarantene, men det anbefales at barn og unge under 18 år følger de samme reglene som for voksne.

Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19

Alle skal:

 • ta en test så raskt som mulig etter nærkontakt. Det kan være en antigen hurtigtest eller en PCR-test.
 • være i smittekarantene til negativt prøvesvar på første test.
 • ta en ny antigen hurtigtest eller en PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakten

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Barn og unge under 18 år er unntatt kravet om smittekarantene, men det er anbefalt at barn og unge under 18 år følge de samme reglene som for voksne.

Personer som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Alle skal:

 • hver dag i 7 dager teste seg med antigen hurtigtest (på teststasjon eller selvtest), med første test så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt.

  eller
   
 • annenhver dag i 7 dager teste seg med PCR-test, med første test så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Smittekarantenen gjelder frem til prøvesvaret på første test. Er prøvesvaret negativt kan smittekarantenen avsluttes gitt at resten av testregimet fullføres.

Ved oppståtte luftveissymptomer, skal den testede ta kontakt med kommunen og ta en test. Ved positiv selvtest bør helse- og omsorgstjenesten kontaktes for å ta PCR-test.

Øvrige nærkontakter til bekreftet smittet for andre enn mistenkte tilfeller av omikronvarianten

Personer som verken er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen bør tas straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Ved høyt smittetrykk der hver enkelt smittet har mange øvrige nærkontakter, kan denne gruppen bli stor. Kommunen må selv kunne prioritere og avgjøre i hvilken grad de skal tilby selvtester til disse.

Smittesporing

Kommunens rutinemessige smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av indeks.

Isolasjonsplikt

Det er krav om isolasjon ved påvist smitte.

Personer som blir smittet av covid-19, må være isolert i minst fem dager beregnet fra tidspunktet for bekreftet positiv koronatest. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus og symptomer. I tillegg må personen ha vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin før isolasjonen kan oppheves.

Se mer informasjon om opphevelse av isolasjon ved covid-19 (fhi.no).

Råd til kommunene ved større utbrudd

Bruk av mer tidsbegrenset jevnlig testing (målrettet midlertidig jevnlig testing) kan vurderes i utbruddssituasjoner, men bør begrenses noe. Dersom det er større utbrudd, vil jevnlig testing av de særlig smitteutsatte gruppene være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Testing ved utbrudd blant barn og unge 

Utbruddshåndtering vil være nødvendig spesielt relatert til grupper av barn og unge som ikke er vaksinerte / ikke har gjennomgått covid-19. Stort sett vil det være tilstrekkelig med målrettet jevnlig testing i en kortere periode. FHI har oppdaterte råd og veiledning for jevnlig testing (fhi.no).

Kommunene kan der det er nødvendig for å ha oversikt over utbredelse av smitte og smitteveier oppjustere TISK.

  Selvtester

  Mye av testingen kan arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes.

  PCR er sidestilt med hurtigtester og selvtester. Ved mistanke om omikronvarianten gjelder egne regler. Selvtest anbefales spesielt ved målrettet jevnlig testing, og ved test av nærkontakt og husstandsmedlemmer og ved symptomer. Ved test på klinisk indikasjon anbefales PCR. Alle som har testet positivt på selvtest eller hurtigtest bør ta en bekreftende PCR-test.

  Les mer om prioritering og bruk av selvtester i kommunen.

  Sist faglig oppdatert: 02. desember 2021