Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. TISK

Testing ved symptomer

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 bør teste seg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest anbefales til enkelte grupper. Se informasjon om selvregistrering av positive selvtester.

Nærkontakt med smittet person

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt 

Nærkontakt er:

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  eller
 • direkte fysisk kontakt med andre personer
  ​​​​​​​eller
 • direkte kontakt med andre personens sekreter (f.eks. spytt, snørr og tårer).

Du regnes som en nærkontakt til en person som er bekreftet smittet hvis nærkontakten fant sted

 • i løpet av 48 timer før personen fikk de første symptomene
  eller 
 • innen 48 timer før den positive testen ble tatt, dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer. 

Kontakt mellom pasienter, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig smittevernutstyr regnes ikke som nærkontakt.

 med en smittet person kan teste seg istedenfor å gå i smittekarantene.

Følgende regler gjelder:

Man klarer å holde avstand fra den smittede: 

 • Man skal teste seg daglig i 5 døgn etter siste nærkontakt.
 • Hvis man ikke følger testregimet, skal man
  • teste seg så snart som mulig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • i karantene i 10 døgn. Man kan avslutte karantenen hvis man tester negativt på test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet, men barnet må da i karantene. 

Man klarer ikke å holde avstand fra den smittede: 

 • Man skal teste seg daglig i 11 døgn etter siste nærkontakt (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette).
 • Hvis man ikke følger testregimet, skal man
  • teste seg så snart som mulig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • i karantene i 14 døgn. Man kan avslutte karantenen hvis man tester negativt på test tatt tidligst 11 døgn etter nærkontakten. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet, men barnet må da i karantene. 

Unntak: Gjennomgått covid-19

Man må ikke teste seg eller gå i smittekarantene hvis man ved nærkontakten hadde gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato.

Unntak: Kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, slipper smittekarantene i arbeidstiden hvis de

 • tester negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres, og 
 • er

  Fullvaksinert mot covid-19 er de som:

  • har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
  • ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  • har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og har avsluttet isoleringen.
  • ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot covid-19 (antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst dagen etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
  , og
 • bruker munnbind i arbeidstiden.

Man skal så langt som mulig unngå nærkontakt med personer som man ikke bor sammen med.

På fritiden har man karanteneplikt. Man kan likevel levere og hente barn man har foreldreansvar for i barnehage, skole og skolefritidsordning – også ved bruk av offentlig transport.

Arbeids- eller oppdragsgivere plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet 14. januar.

Øvrige nærkontakter anbefales: 

 • å teste seg døgn 3 og 5 etter

  Nærkontakt er:

  • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
   eller
  • direkte fysisk kontakt med andre personer
   ​​​​​​​eller
  • direkte kontakt med andre personens sekreter (f.eks. spytt, snørr og tårer).

  Du regnes som en nærkontakt til en person som er bekreftet smittet hvis nærkontakten fant sted

  • i løpet av 48 timer før personen fikk de første symptomene
   eller 
  • innen 48 timer før den positive testen ble tatt, dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer. 

  Kontakt mellom pasienter, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig smittevernutstyr regnes ikke som nærkontakt.

  med en person som er bekreftet smittet. Testen kan være selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • Barn yngre enn skolealder anbefales kun test ved symptomer.
 • å følge nøye med på egne symptomer i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Isolasjon 

Det er krav om isolasjon ved påvist smitte.

 • Personer som blir smittet av covid-19 og ikke har symptomer, skal isolere seg i seks døgn beregnet fra tidspunktet positiv koronatest ble avlagt.
 • Personer som blir smittet av covid-19 og har symptomer, skal isolere seg i minimum seks døgn beregnet fra tidspunktet symptomene startet. Man må ha vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin før isolasjonen kan oppheves.

Se mer informasjon om opphevelse av isolasjon ved covid-19 (fhi.no).

Smittesporing

Smittede bør

Alle over 16 år er oppfordret til å laste ned appen Smittestopp (helsenorge.no)

Kommunene kan prioritere utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og smittesporing blant sårbare grupper og i ubeskyttede miljøer.

Se veiledning om hvordan smittesporingen bør gjennomføres hos FHI.

Selvtester: Prioritering, oppfølging og selvregistrering

For informasjon om prioritering av selvtester og selvregistrering av positive selvtester, se: Prioritering og bruk av selvtester i kommunen.

Råd til kommunene ved større utbrudd

Bruk av mer tidsbegrenset jevnlig testing (målrettet midlertidig jevnlig testing) kan vurderes i utbruddssituasjoner, men bør begrenses noe. Dersom det er større utbrudd, vil jevnlig testing av de særlig smitteutsatte gruppene være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Jevnlig testing for covid-19 i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter

Helsedirektoratet har i samarbeid med FHI utarbeidet anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for covid-19 i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.

Testing i helsetjenesten

Folkehelseinstituttet har informasjon om testing i helsetjenesten: 

Innreiseregler

Kravet om innreisekarantene ble opphevet 26. januar. Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge.

Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test.

Testing ved innreise til Sverige

Fra og med 21. januar endrer Sverige innreisereglene og krav om test. Les mer på regjeringen.no.

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2022