Til deg som skal på karantenehotell

Til deg som skal på karantenehotell

Voksne over 18 år skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år betaler ikke egenandel når de bor på rom med foresatte. Barn i alderen 10 til 18 år skal betale 250 kroner per døgn. Ankommer du Norge for å jobbe eller utføre oppdrag skal arbeids- eller oppdragsgiveren din betale egenandelen på 500 kroner per døgn.

Du skal få mulighet til å teste deg for covid-19 på karantenehotellet på døgn syv etter ankomst. Hvis du ønsker kan du forlate Norge før du har fullført karantenetiden.

Er du på karantenehotell med barn, oppfordres du til å gå ut av hotellet med barna og leke adskilt fra andre barn og voksne minst én gang om dagen. Karantenehotellet bør legge til rette for lek og aktivitet, og kan gi informasjon om egnede lekeområder inne og ute. Foreldre med barn bør så langt det er mulig tildeles større/flere rom.