KAPITTEL 10. 2
Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste