Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.1. God beredskapsplanlegging

Prinsipper for god beredskapsplanlegging er:

  • Å ha en godt organisert kriseledelse med stedfortredere, avklarte roller og myndigheter som kan håndtere en krise over lang tid. 
  • Å ha oversikt over situasjonsbildet, personellressurser, materiell og gjeldende beredskapsplaner.
  • At vurderinger/iverksettelse av tiltak skjer på grunnlag av situasjonsbildet, beredskapsplaner og dialog med operative tjenesteledere.  
  • Å raskt kunne omdisponere personell og oppskalere kapasiteter i tjenester i samsvar med det krisen krever av tiltak. Ved smitteutbrudd skal man kunne oppskalere testing, smittesporing og vaksinasjon mm. som angitt i regjeringens Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (PDF).
  • God samhandling mellom kommunen, helseforetak, berørte nabokommuner, frivillige organisasjoner og statsforvalter.
  • Å ha en forberedt plan for å informerer befolkningen om krisen og tiltak mm.

Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2021