Nasjonal veileder

Lokale tiltak

Kommuner som innfører strengere tiltak som følge av engelsk virusmutasjon:

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

7. Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet


9. Besøk i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger


18. Rehabilitering etter covid-19


Først publisert: 06. mars 2020 Sist faglig oppdatert: 26. januar 2021 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold