Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Målgruppe og formål

Hvem gjelder veilederen for

Veilederen er rettet mot virksomheter i offentlig og privat sektor. Veilederen kommer i tillegg til gjeldende regelverk som er aktuelt for virksomhetene, herunder arbeidsmiljøloven, og øvrige retningslinjer og regler som gjelder for spesielle virksomheter i forbindelse med covid-19. Det vises også til covid-19 forskriften og eventuelt lokale forskrifter. Det er utarbeidet en egen veileder for virksomheter med en-til-en kontakt.

Formål med veilederen

Veilederen gir råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko. Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og utgitt av Helsedirektoratet, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Se også Råd til arbeidsplasser (fhi.no) for utfyllende informasjon.

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.

Sist faglig oppdatert: 10. mars 2021