Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. I gjenåpningsfasen er målet å gå gradvis tilbake til normal drift av arbeidslivet med tilstedeværelse for flere. 

Arbeidsgiver kan vurdere om hjemmekontor er nødvendig i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen. Smittevernfaglig vil det ikke i seg selv medføre betydelig risiko at beskyttede kommer på jobb eller at de tar kollektivtransport til jobb, men det kan føre til trengsel slik at det blir vanskelig for de som er ubeskyttet å holde avstand seg imellom.

Det kan være en utfordring ved å kun tillate at de som er beskyttet får komme på jobb, mens de andre må være på hjemmekontor. Vaksinasjonsstatus er en personlig helseopplysning. Arbeidstilsynet har vurdert at innhenting av opplysninger om arbeidstakernes vaksinasjonsstatus, må være saklig begrunnet i virksomhetens behov og innhentingen må være forholdsmessig og vurderes opp mot arbeidstakers behov for ivaretakelse av personlig integritet. 

Selv når hjemmekontor anbefales som hovedregel, bør det bare benyttes så lenge det er praktisk mulig, og kun der virksomheten kan opprettholde et godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I mange tjenester (for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige og barn og unge) er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. For disse virksomhetene er det særlig viktig å vurdere om kvaliteten  og tjenesten er like god og tilgjengelig for alle.

For noen er hjemmearbeid vanskelig grunnet psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende. Arbeidsgiver bør legge til rette for at personer med behov for å være helt eller delvis til stede på jobb får mulighet til dette. 

Arbeidsgiver bør holde seg oppdatert på hvorvidt det gjelder eller innføres lokale regler med påbud om hjemmekontor.. Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom smittespredningen nasjonalt, i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy, og/ eller det er behov for kontaktreduserende tiltak i kollektivtrafikken. 

Andre faktorer av betydning for bruk av hjemmekontor: 

  • Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen kan ikke opprettholdes
  • Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
  • Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær

 

Risikogrupper

Personer i risikogrupper er i hovedsak vaksinert og i stor grad beskyttet, slik at de kan leve som andre og følge de generelle smittevernrådene.

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for uvaksinerte personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 09. juli 2021