Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Identifisering av ofre for menneskehandel –verktøykasse

Akuttsituasjoner

Hvis en person er i akutt fare og trenger beskyttelse, bør politiet kontaktes på 02800. I nødsituasjoner, ring 112. 

Akuttsituasjoner (politiet.no)

Mindreårige

Hvis personen kan være mindreårig, bør barnevernet kontaktes umiddelbart. Helse og sosialarbeidere har meldeplikt til barnevernet når det oppstår mistanke om at et barn er eller står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel. Dette gjelder også når barnets alder er ukjent, men det er grunn til å tro at vedkommende er under 18 år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har egen veiledningstelefon for mistanke om mindreårige ofre for menneskehandel, telefonnummer: 466 15 000.

Mindreårige (menneskertilsalgs.no)

Tilrettelegging av samtale med mulige ofre for menneskehandel

Det er hensiktsmessig med god planlegging av samtaler med mulige ofre for menneskehandel.

Traumesensitiv tilnærming

Ordet traume betyr skade. En potensielt traumatiserende hendelse innebærer en trussel mot liv eller fysisk og psykisk integritet hos seg selv eller andre. Mange ofre for menneskehandel kan ha opplevd slike hendelser.

Traumesensitiv tilnærming (menneskertilsalgs.no)

Konkrete forslag til planlegging av samtale

Hvis forholdene ligger til rette for det, og du kan prate med brukeren/pasienten på tomannshånd, kan du forsøke å avklare situasjonen og/eller ta opp din bekymring, samt informere muntlig om aktuelle hjelpetilbud.

Dersom det ikke går an å gjennomføre en trygg samtale, eller dersom brukeren/pasienten har med seg en følgeperson, bør man forsøke å tilrettelegge for en trygg samtale senere. Dette kan være ved å «holde på» personen til man kan snakke med vedkommende om kort tid eller å finne et påskudd for en ny avtale.

Konkrete forslag til planlegging av samtale (menneskertilsalgs.no)

 Konkrete forslag til gjennomføring av samtale  

Ofre for menneskehandel vil ofte avslå tilbud om bistand og beskyttelse, og mange vil avvise alle forsøk på samtale. Uansett utfallet av samtalen, har det hatt en verdi i seg selv at noen har vist at de har brydd seg, og tatt seg tid til å informere om rettighet er og muligheter. Dette kan også være avgjørende for at personen senere vet hvor vedkommende kan henvende seg, dersom han eller hun ønsker hjelp på et senere tidspunkt.

Konkrete forslag til gjennomføring av samtale (menneskertilsalgs.no)

Etter samtalen

Mange som har vært utsatt for menneskehandel, kvier seg av ulike årsaker for å fortelle om utnyttelsen. Det er dermed ikke sikkert at situasjonen er mer avklart etter at du som helse og sosialarbeider har gjennomført en samtale med mål om å bekrefte eller avkrefte at brukeren/pasienten er utnyttet.

Det er minst fire mulige utfall av en slik samtale:

  • du får styrket bekymringen for at vedkommende har vært eller er i en utnyttelsessituasjon, uten at personen selv bekrefter dette eller forteller sin historie
  • du får avkreftet eller minsket bekymringen for at det er menneskehandel som ligger bak det du har oppfattet som bekymringsfullt
  • personen bekrefter at han eller hun er utnyttet, men ønsker ikke hjelp
  • personen bekrefter at han eller hun er utnyttet, og ønsker hjelp

Konkrete forslag til oppfølging etter samtale (menneskertilsalgs.no)

Ikke menneskehandel

Dersom det etter nærmere undersøkelser viser seg at brukeren/pasienten ikke er utsatt for menneskehandel, men befinner seg i en vanskelig livssituasjon, bør vedkommende få informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.

Sist faglig oppdatert: 15. september 2021