Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Identifisering av ofre for menneskehandel – indikatorer

Tegn på utnyttelse kan gjenkjennes ved observasjoner, fakta, uttalelser og annen informasjon helse og sosialarbeideren tilegner seg om en person. Hvilke tegn helse- og sosialarbeidere er i posisjon til å fange opp, avhenger blant annet av hvilken setting og arena man er i kontakt med brukeren på, og hva som er formålet med kontakten

I kapittel 6.4 finnes en oversikt over tiltak man kan iverksette ved mistanke om menneskehandel, og hvilke instanser og aktør er man kan kontakte.

I møte med helsevesenet, kan det være tegn på utnyttelse når pasienten:

 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie
 • er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden eller sykdommen
 • ledsages av en person som ikke lar pasienten snakke for seg selv, nekter å la pasienten være alene med helsepersonell, og/eller som tolker for dem
 • viser tegn på å være i kontrollerende/dominerende relasjoner (overdreven trang til å glede/føye et familiemedlem, romantisk partner el ler arbeidsgiver
 • har fryktsom eller nervøs oppførsel, eller unngår øyekontakt
 • motsetter seg hjelp eller har en fiendtlig oppførsel
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • ikke har kjennskap til hvor hen er, nåværende dato eller klokkeslett
 • ikke er i besittelse av sine egne identifikasjonsdokumenter
 • ikke har kontroll over sine egne penger

Andre tegn kan også være at pasienten

 • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg se lv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller SMS i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales

Ulike utnyttelsesformer kan ha spesifikke indikatorer:

Sist faglig oppdatert: 15. september 2021