9. Verktøy og ressurser

I det følgende gis det en oversikt over sentrale aktører og verktøy og ressurser de har publisert som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte, forbedringsarbeid i tjenestene eller i habilitering og helseoppfølging av personer med utviklingshemming.

 

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU)

 

Stiftelsen SOR

 

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse

 

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv ung

  • Fritid med bistand er en metode for å støtte sosial inkludering i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Helsebiblioteket

 

KS

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

 

NAV

  • Kunnskapsbanken. For deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet. Inneholder fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

 

Barne, ungdom og familiedirektoratet

 

Utdanningsdirektoratet

 

Statsped

 

Husbanken

 

Diverse ressurser – seksualitet

 

Sist faglig oppdatert: 20. august 2020