16
Nyresykdommer (§§ 39-40 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 01. oktober 2016 Sist faglig oppdatert: 01. november 2016