16. Nyresykdommer (§§ 39-40 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 01. november 2016