11. 2
Spesifikke hjertearytmier (helsekrav til førerkort)

Først publisert: 04. juli 2016 Sist faglig oppdatert: 04. januar 2018