11.1. Koronarsykdom (helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 22. desember 2016