9. Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes (§§ 21-22 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 02. juni 2017