9
Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes (§§ 21-22 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 01. oktober 2016 Sist faglig oppdatert: 02. juni 2017