7. Sjekkliste for smittevern i barnehager

Nedenfor følger en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass. Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, men ansatte skal være kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

 

Tiltak

Utført dato

Merknad

Barnehageeiers overordnete ansvar

 

 

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen

 

 

Lage beredskapsplan for ulike tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen

 

 

Informasjon til foresatte om nye rutiner i barnehagen

 

 

Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte

 

 

Lage skriftlig rutine for renhold

 

 

Lage plan for oppretting og organisering av kohorter

 

 

Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

 

 

Hygienetiltak

 

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

 

 

Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig

 

 

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

 

 

Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift

 

 

Redusert kontakt mellom personer (gult og rødt nivå)

 

 

Vurdere bruk av rom i forhold til antall barn i gruppene

 

 

Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper

 

 

Dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad

 

 

Unngå større samlinger av barn

 

 

Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere slik at deling begrenses

 

 

Sørge for egen sitteplass per barn ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom barna

 

 

Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis

 

 

Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen

 

 

Kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel (alternerende tider for foresatte)

 

 

Organisere for at barn kan starte dagen ute

 

 

Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen

 

 

Renhold (gult og rødt nivå)

 

 

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)

 

 

Lage en plan for renhold av leker, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

 

 

For ansatte (gult og rødt nivå)

 

 

Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse

 

 

Holde avstand i pauser

 

 

Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer

 

 

Begrense bruk av offentlig transport

 

 


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020