Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig.  

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere med graderte råd (trafikklysmodellen) for å ivareta smittevernet i skoler og barnehager ved varierende smittenivå lokalt og/eller nasjonalt. Trafikklysmodellen er utviklet med tanke på å kunne holde skolene åpne til tross for ulikt smittenivå i samfunnet.

Disse veilederne gir innsikt i og eksempler på hvordan barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og skolefritidsordningen (SFO) kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir ivaretatt. Veilederne oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap. Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering. Veilederne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v­.

Denne veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19). Den gjelder for alle barnehager og uavhengig av hvilket grunnlag barnehagen driver etter.

Veilederen er utarbeidet med grunnlag i krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften § 12b første ledd, jf. § 12a første ledd bokstav a.  

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Kilder

UNICEF, WHO, IFRC. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19. September 2020

Folkehelseinstituttet. Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager, mars 2021.

ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - second update. Technical report. Jul 2021.

ECDC. Risk assessment: SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update.

Public Health England.Investigation of novel SARS-CoV-2 variant Variant of Concern 202012/01 Technical briefing 3.

Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Ekspertgrupperapport. Nov 2020.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 25. mars 2021