4. Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

4.1 Barn

4.2 Voksne (foresatte/ansatte)


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020