8. Endringslogg

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

28. september

 • Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing.
 • Tydeliggjøring av råd for ansatte.
 • Råd om ivaretagelse av sårbare barn.
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon.
 • Fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen, når man kan møte på skolen, flytskjema for håndtering av syke i barnehagen, og risikogrupper. Henviser til FHI sine nettsider for oppdatert informasjon.
 • Forkortet informasjon om barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander. Henviser til Norsk barnelegeforenings nettsider. 

11. september

 • Kapittel 3.3 – Syke personer skal ikke være i barnehagen: Oppdatert med presiseringer rundt når man kan komme tilbake til barnehagen og med informasjon om når man bør testes.

8. september

 • Kapittel 3.3 – Syke personer skal ikke være i barnehagen: Oppdatert rådet for når man kan møte i barnehagen og lagt inn lenke til FHIs informasjon om symptomer.

26. juni

 • Kapittel 3.3 – Syke personer skal ikke være i barnehagen: Oppdatert med råd for luftveissymptomer. Flytskjemaet for håndtering av syke barn er også oppdatert.

29. mai

 • Tredje versjon av veilederen er publisert. Endringer er: 
  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask
  • Råd om tilvenning i barnehagen

19. mai

 • Kapittel 3.3 – God hygiene: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets reviderte råd om håndvask og til plakater for bruk i barnehagen.

12. mai

 • Rettet feil i tabell over anbefalt kohortstørrelse for storbarnsavdeling (over 3 år). Riktig tekst: "6(-10) barn og en ansatt. For eksempel kan det være 3-4 kohorter i en avdeling med 24 barn".

7. mai

Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer er: 

Organisering i kohorter

 • Barnehagene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter.
 • Antallet barn i hver kohort økes til opptil 5 barn i småbarnsavdeling og 10 barn i storbarnsavdeling.
 • Opptil 3 kohorter kan samarbeide om praktiske oppgaver.
 • Åpning for å rokkere ansatte mellom kohorter.

Presisering av enkelte råd

 • De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen. (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten kan møte i barnehagen.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Råd om rengjøring av leker

 • Det er ikke nødvendig å vaske leker som kun brukes utendørs.
 • Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.
 • Leker kan ryddes bort i tre dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.
 • Presisering av at tøyleker og andre tekstiler vaskes etter anvisning.

Kontakt med foresatte og foreldremøter

 • Prøv å arrangere foreldremøter digitalt.
 • Erstatt Utviklingssamtaler med digitale møter.
 • For informasjon om skolebesøk for skolestartere, henvises det til smittevern for skoletrinn 1-7.

30. april

Kapittel 3.4 – Redusert kontakthyppighet mellom personer: Endret anbefalt avstand fra "to meter til minst én meter" to steder i kapittelet.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 28. september 2020