Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Barn med kroniske sykdommer

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav hos barn og unge generelt, også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Barnehagen, helsetjenesten og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse barna kan møte i barnehagen.

Det kan likevel være enkelte barn med alvorlig sykdom eller tilstander som vil rådes til å unngå oppmøte i barnehage som et føre-var prinsipp. I slike tilfeller skal imidlertid også andre faktorer som er viktige for barns behov tas med i betraktning. Barnehagen og foresatte rådes til å ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse barna kan møte i barnehagen. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna skal holdes hjemme.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2021