Hopp til hovedinnholdet

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Søknadsfrist utløpt

Tilskuddsordningen gjelder ikke etter 1. januar 2019, og det er derfor ikke lengre mulig å søke på denne ordningen. 

For deg som skal rapportere, er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk.

Målgruppe

Personer som mottar/har behov for helsehjelp i psykisk helsevern.

Kriterier for måloppnåelse

Er tiltakene det er gitt tilskudd til gjennomført?

Har tiltakene bidratt til oppnåelse av ett eller flere av målene for ordningen?

Tilskuddsmottaker bes rapportere om hvordan de vurderer måloppnåelse av gjennomførte tiltak.