Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    01. mars 2021
  • Rapporteringsfrist for 2020-tilskudd:
    01. april 2021
  • Rapporteringsfrist for 2021-tilskudd:
    01. april 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Ekstrabevilgning i 2021
For 2021 er det bevilget 2 millioner ekstra for at det skal arrangeres kurs for ansatte i studentsamskipnadene, slik at de kan tilby forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs for studentene. Midlene til kursing av samskipnadene er avhengig av endelig vedtak i Stortinget, Prop.79 S (2020 - 2021).

Regelverk

Først publisert: 08.02.2019 Sist faglig oppdatert: 05.02.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

sigrid.skattebo@helsedir.no