Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

Søknadsfrist 01. februar 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Økt kunnskap om odontologiske biomaterialer.

Målgruppe

Fag- og forskningsmiljøer, tannhelsetjenesten og befolkningen.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer,
  kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom
  regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Gjennom tilskuddsbrev eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Forventet ferdigbehandling av søknader er 1. mars 2019.

Først publisert: 04.03.2019