Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

eMeistring i Helse Bergen HF

 • Hva kjennetegner den formen for internettbehandling som dere driver med?

eMeistring tilbyr behandling for sosial angst, panikklidelse og mild og moderat depresjon. Behandlingen er kognitiv atferdsterapi og består av 8 eller 9 moduler og går over 14 uker. Pasient og behandler har ukentlig kontakt via asynkron meldingsfunksjon, samt støttesamtaler via telefon, video eller ansikt-til-ansikt ved behov.

 • Når startet dere opp?

Første pasient startet behandlingen i april 2013.

 • Hva er bakgrunnen for oppstart av tilbudet/tjenesten?

På bakgrunn av at metaanalyser av forskning fra de siste 15 årene konkluderte med at veiledet internettbehandling er en effektiv behandlingsform for angst og depresjon, samt at behandlingsformen var blitt utprøvd i offentlige helsetjenester i andre land og også der viste seg å være effektiv, ble prosjektet eMeistring etablert i 2012 i Helse Bergen HF. Målet med eMeistring var å øke tilgangen på effektiv behandling ved å bruke ny teknologi.

 • Hvem er målgruppen for internettbehandling?

eMeistring har målgruppe voksne over 18 år med sosial angst, panikklidelse og mild og moderat depresjon.

 • Hvilke råd vil du gi nye som skal start opp med internettbehandling?
   • Få til en god organisering med tydelige rolleavklaringer
   • Etablere godt samarbeid med henvisere for å få god pasientflyt
   • God og målrettet informasjon til henvisere og pasienter
   • Tett samarbeid med leverandør av plattform
 • Hva har vært krevende med å starte opp internettbehandling?
  • Terapeut
   • Viktig å finne engasjerte terapeuter som er kjent med og har interesse for metoden
  • Pasient
   • Vanskelig på forhånd å vurdere hvem som har nytte av behandlingen og ikke
  • Organisasjon
   • Ulike måter å organisere tilbudet på har medført ulike utfordringer bl.a med tanke på pasienttilgang og samarbeid med andre DPS
 • Hva er de viktigste grunnene til at dere har fått til det å ta i bruk internettbehandling?

Forankring og velvilje fra ledelse

Både stabilitet i og vellykket rekruttering av terapeutgruppe

Her er lenke til noen av de andre klinikkene som tilbyr emeistring:

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 16.02.2023 Se tidligere versjoner