Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjemmesykehus

Medisinsk teknologisk utvikling gjør det mulig å yte spesialisthelsetjenester med medisinsk utstyr utenfor sykehus. Her er eksempler til inspirasjon for igangsetting.

Eksempler fra helsetjenesten

Nedenfor kan du finne eksempler på prosjekter eller tjenester i drift innen hjemmesykehus. Flere av disse har i dag liten grad av teknologibruk, men løftes likevel frem for å inspirere andre. Eksemplene er strukturert her etter de fire prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Tjenester til barn og unge

Virtuelt hjemmesykehus for barn - Sykehuset i Vestfold (siv.no)

Avansert hjemmesykehus for barn, Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF. Se eksempel her

Avansert hjemmesykehus for barn, Oslo Universitetssykehus

Tjenesten «Jordmor hjem» ved St. Olavs hospital. Se eksempel her

Avansert hjemmesykehus for barn - St. Olavs hospital. Se eksempel her

Ungdom med kreft får cellegift hjemme. Oslo Universitetssykehus. Se eksempel her.

Tjenester innen psykisk helse

Front-team Barn - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Front Ungdom hjemmesykehus - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Øvrige

Hjemmedialyse gitt fra Nordlandssykehuset, se: Nikolai er først i Nordland med hjemmedialyse (sykepleien.no)

Hjemmebehandling - Intravenøs antibiotikabehandling ved fra Sørlandet sykehus. Se eksempel her

Lungesykepleiere drar hjem til pasientene, en tjeneste fra Oslo universitetssykehus. Se eksempel her

Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved Helseinnovasjonssenteret. Se eksempel her eller se film.

Avansert hjemmesykehus (AHS) for pasienter ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kvalitetsindikatorer

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Forskning

En systematisk oversiktsartikkel om hjemmesykehus

Pågående PhD- prosjekt som utforsker hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune samt bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentralt.

Forskning på hjemmesykehus for barn - Ahus

Rapporter

Evaluering og vurdering av avansert hjemmesykehus for barn. Rapport fra Helsedirektoratet.

SINTEF rapport om Digital oppfølging av barn i hjemmesykehus. Ahus.

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 27.09.2022 Se tidligere versjoner