Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjenesten i behandling av diabetiske fotsår

Diabetiske fotsår er en komplikasjon som oppstår hos mer enn 15% av pasienter med langvarig diabetes, og er den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse hos pasienter med diabetes. Ytterste konsekvens av diabetiske fotsår er amputasjon. Over 80% av alle amputasjoner hos diabetikere skyldes et diabetisk fotsår. 5-års dødelighet er svært høy blant pasienter uansett nivå av amputasjon i underekstremiteten og varierer fra 53% til 100%. Trenden i Helse Sør-Øst er dessverre en oppadgående kurve i antallet amputasjoner hos diabetikere. Forebyggende tiltak som grundig oppfølging av pasienter og tverrfaglig behandling av fotsår antas å kunne redusere amputasjonshyppigheten med opptil 85%.

Diabetisk fotsår – videokonsultasjon med spesialisthelsetjenesten

Fordi pasienten ofte kommer for sent til sykehus for å redde ekstremiteten ønsker fotseksjonen i Ortopedisk klinikk ved Ahus å etablere et digitalt samhandlingsprosjekt med fastlegetjenesten i Lillestrøm kommune. Pasientene vil bli vurdert av allmennlege ved kommunalt legekontor og henvist ved behov til videokonsultasjon med spesialist ved fotseksjonen. Fotseksjonen vil sette av fast ukentlig tid til videokonsultasjoner. Videokonsultasjonen med pasient foregår på pasientens fastlegekontor sammen med allmennlege eller helsesekretær. Videre oppfølging og behandling avgjøres i samråd med spesialist fra fotseksjonen. Mål med prosjektet er å redusere antall amputasjoner grunnet diabetiske fotsår ved å fange opp og behandle pasienter med diabetiske fotsår tidligere.

Whereby som kommunikasjonsplattform

Videokonsultasjonen vil foregå i Whereby, som er en digital kommunikasjonsplattform godkjent til pasientbehandling. Kommunalt legesenter vil ha nødvendig videokommunikasjonsutstyr tilgjengelig.

Fordeler for pasient, helsetjeneste og samfunn

Pasienter med diabetiske fotsår er ofte eldre og multimorbide. Denne pasientgruppen kan være utfordrende å få til å møte på poliklinikken på et sykehus. En løsning der pasienten kan møte ved sitt fastlegekontor vil være et lavterskeltilbud til pasienter som synes det er trygt å komme til fastlegen, og som dermed får vurdering av en spesialist i trygge omgivelser.

Den digitale løsningen som skal prøves ut i prosjektet er enkel og allerede tilgjengelig. Det forventes å se en nedgang i alvorlige diabetes fotsår og diabetesrelaterte amputasjoner blant diabetespasientene ved aktuelle legekontor. Kostnaden for å behandle et diabetisk fotsår er estimert til ca. 70 000 NOK per pasient og en amputasjon regnes til å koste samfunnet opp mot 1 million NOK. Den potensielle økonomiske gevinsten av prosjektet for samfunnet er stor, samtidig som det vil være ressursbesparende for spesialisthelsetjenesten.

Pilotprosjekt med Lillestrøm legesenter

Prosjektet vil i første omgang startes opp som et pilotprosjekt sammen med Lillestrøm legesenter, men positive resultater vil danne grunnlag for videre utprøving i kommuner i Ahus´ opptaksområde.

Parallelt prosjekt for pasienter med diabetiske fotsår

Det jobbes parallelt med digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetiske fotsår, hvor pasienter kan overføre sårbilder digitalt hjemmefra eller fra sykehjem via en sikker applikasjon; Dignio. Bildene blir tilgjengelig i pasientens journal. Hjemmeoppfølging vil være en naturlig videreføring av beskrevet prosjekt.

Kontaktperson og kontaktopplysninger

Kontaktperson for prosjektet ved Ahus er overlege Monica A. Sailer, fagansvarlig overlege ved fotseksjonen.

Kontaktinfo: Monica.Alessandria.Sailer@ahus.no

Mobil: +47 456 14 728

 

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner