Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Arrangementer

Her finner du en oversikt over kommende og gjennomførte arrangementer relatert til teknologi i pasientens helsetjeneste.

Kommende arrangementer

Webinar - Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Nasjonalt senter for e-helseforskning etablerer høsten 2021 en webinarserie om digital hjemme oppfølging. Webinarserien, som skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø, skal bidra til at helsetjenesten skal kunne utvikle forsvarlige og robuste helsetjenester innen feltet digital hjemmeoppfølging.  

Webinarene sendes hver to ganger i måneden, og alltid på en fredag klokka 08.15-09.00. Sunnaas sykehus, Universitetet i Agder og Indre Østfold kommune deltar i redaksjonskomiteen. Nyheter om programmet legges ut på nettsiden til webinarserien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

 

Normen

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Normen satser aktivt på kurs og opplæringsaktivitet. Lenke til faste Kurs og webinarer.

 

InnoMed

 

Gjennomførte arrangementer

Webinar i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Gjennomførte webinar i Nasjonal senter for e-helseforskning sin webinarrekke om Digital hjemmeoppfølging finner du på denne siden.

Tema så langt har vært:

 • Videokonsultasjon til barn og unge innen psykisk helsevern. 
 • Fastlegenes bruk av videokonsultasjon under pandemien. 
 • Kommunene og digital hjemmeoppfølging.
 • Digital sårbehandling og samhandling.
 • Innovativ rehabilitering.
 • eMeistring – asynkron digital behandling.
 • Koordinere helsetjenesten bedre gjennom personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg.
 • Bodø kommunes erfaringer med e-helse 
 • Kunnskapsbaserte helsetjenester, erfaringer med Minimetodevurdering
 • Kreftpasienter og hjemmeoppfølging på Sykehuset Østfold
 • Sykehuset pleier koronapasienter hjemme
 • Digital hjemmeoppfølging - Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 • Suksessfaktorer og spilleregler ved bruk av tolk
 • Digitale helsetjenester for alle - hva må til?
 • digital hjemmeoppfølging i praksis - Larvik kommune
 • Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging
 • Digital poliklinikk
 • Digital inkludering - et brukerperspektiv
 • Samhandling
 • Hjemmesykehus
 • Digital hjemmeoppfølging - virker det?
 • Regelverk for å behandle helsedata
 • Tech shopping - hvordan lykkes med offentlig privat samarbeid?
 • Trygghet etter utskriving fra sykehus ved digital hjemmeoppfølging

Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for E-helse

Gjennomførte digitalt miniseminar om Digital hjemmeoppfølging (DHO), samhandling og informasjonsdeling torsdag 21. oktober 2021 klokken 09.00-12.00.

Se opptak av seminaret her

Innomed

Partnerforum

Vårkonferansen 2021, Innovasjon i offentlig sektor. Se video her.

Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med OUS, C3 og Innomed

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 29.10.2021 Se tidligere versjoner