Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nettbasert behandling

Ved nettbasert behandling gjennomføres hele eller deler av behandlingen over internett. Her finnes eksempler og kunnskap til inspirasjon for igangsetting.

Pasienten kan gjennomføre behandlingen alene eller med oppfølging fra helsepersonell. Dette kan bidra til mer tilrettelagt og bedre behandling for pasienten, økt opplevelse av mestring, økt tilgjengelighet og bedre behandlingskapasitet i helsetjenesten.

Eksempler fra kommunehelsetjenesten

Øygarden kommune

Eksempler fra spesialisthelsetjenesten

eMeistring i Helse Bergen HF

eMestring alkohol - Sykehuset i Vestfold (siv.no)

Eksempler utenfor Norge

Se eksempler fra andre land

Samhandling med næringslivet

Gode råd om samhandling med næringslivet når en vil starte opp med nettbasert behandling. Utarbeidet av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester v/Haukeland universitetssjukehus:

  • Det er viktig å gjøre seg godt kjent med hva som finnes på markedet allerede og hvordan disse løsningene er tatt i bruk.
  • Tidlig sette seg inn i rammevilkårene for denne typen tjeneste. Som eksempelvis krav til informasjonssikkerhet og universell utforming.
  • Sørg for at organisasjonen er forberedt på å benytte denne typen tjeneste; behov for organisering og kompetanse.
  • Velg en leverandør som er i stand til å sikre langsiktig drift, forvaltning og videreutvikling av tjenestene som tilbys.
  • Alt trenger ikke skje med en gang. En trinnvis modell med delvis utprøving og implementering kan være nyttig for å lære og tilpasse tjenesten for det beste resultatet langsiktig.
  • Husk å prioritere innbyggernes behov, selv om dette skulle innebære private tilbydere

Metodevurdering

Metodevurdering av veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser.

Forskning

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser – en fullstendig metodevurdering

Rask psykisk helsehjelp-studier

Innhold levert av

Innhold til denne siden er levert av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, Haukeland Universitetssykehus 

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 25.10.2021 Se tidligere versjoner