Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskning på hjemmesykehus for barn - Ahus

Pågående PhD prosjekt

Helsetjenester og ansvarsområder overføres i økende grad fra sykehus til kommunehelsetjeneste, eller utføres som et samarbeid mellom tjenestenivåene. Endringene får implikasjoner for sykepleiefaglig samarbeid, kompetanse og utdanning. Dette PhD-prosjektet bruker hjemmesykehus for barn som eksempel for å studere betydninger av disse endringene.

Hjemmesykehus for barn er et relativt nytt tjenestetilbud i Norge og er lite forsket på i norsk sammenheng. Noen sykehus i Norge, deriblant OUS og Ahus, tilbyr hjemmesykehus for barn ved ulike sykdomstilstander og diagnoser. PhD-prosjektets overordnede mål er å styrke kompetansen og samarbeidet mellom sykepleiergruppene i primær- og spesialisthelsetjenesten for å sikre helsetjenester av høy kvalitet når barn med kronisk eller alvorlig sykdom mottar sykehusbehandling hjemme. Prosjektet består av tre kvalitative delstudier.

Delstudie 1 studerer helsepersonells perspektiv på hva slags kompetanse som er betydningsfull for å gi sikre og gode tjenester i hjemmesykehus.

I delstudie 2 skal foreldre og hjemmesykepleieres perspektiver på samarbeidet med denne tjenesten og mellom tjenestenivåer studeres. Foreløpig er 7 intervjuer med hjemmesykepleiere gjennomført.

I delstudie 3 er intensjonen å utvikle et digitalt læringsprogram for å styrke kompetanseoverføringen mellom sykehus, kommune og utdanningsprogram for sykepleiere i grunn- og etterutdanningen.

Finansiering: Phd-prosjektet finansieres av OsloMet

Tidsperiode: 2019– 2022

Prosjektleder: Anne-Kari Johannessen, førsteamanuensis v/OsloMet og bistilling på HØKH/Ahus

PhD-stipendiat: Line Aasen, PhD-stipendiat v/OsloMet

Medveiledere: 

  • Anne Werner, seniorforsker HØKH – avd. for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • Ingrid Ruud Knutsen, professor og studieveileder v/OsloMet

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 05.11.2021 Se tidligere versjoner