Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avansert hjemmesykehus for barn, Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF

1. Behandlingstilbud og pasientgrupper som omfattes.

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) har vært i drift siden 2015. Seksjonen har 5 «sengeplasser» og tilbyr i tillegg polikliniske konsultasjoner. Ahus har et stort geografisk opptaksområde. AHS tilbyr spesialisthelsetjenester til barn og ungdom i hele sykehusets opptaksområde, behandling og pleie der barnet befinner seg (hjem, skole, barnehage mm.). Hovedgruppene av pasienter som får tjenester fra AHS er onkologiske pasienter, pasienter med nyoppdaget diabetes type 1, palliasjonspasienter og kronisk syke barn. AHS har ca 1000 polikliniske konsultasjoner og 150 sykehusopphold i året (over 1500 liggedøgn).

2. Hvordan teknologi er tatt i bruk for å gi et bedre pasientforløp

Det store opptaksområdet gjorde at BUK tidlig etter oppstart AHS startet arbeid med å finne arbeidsformer og hjelpemidler som kunne bidra til effektiv drift og sikre tilbud til pasienter uavhengig av avstand til sykehuset. Fra 2018 til 2021 har enheten hatt et helseteknologiprosjekt hvor det har blitt jobbet med videokommunikasjon og medisinsk avstandsoppfølging (MAO). I dette prosjektet har pasienter og helsepersonell testet ut appen Dialogg fra Tellu med mulighet for høsting av data fra utstyr i hjemmet, skjemaløsninger, chat og video integrert. 

ahus.png

Fra våren 2021 startet et nytt prosjekt i forhold til digitalisering av pasientforløp for pasienter med diabetes type 1 hvor løsning fra Dignio skal benyttes. Dette prosjektet vil se på bruk av samme digitale løsning gjennom hele pasientforløpet i BUK og også ved overgang til voksen.

3. Hvilke gevinster tiltaket har eller ventes å ha for pasient, helsetjeneste og samfunn

  • Hjemmesykehus bidrar til reduserte kostnader for helseforetaket ved at pasientene er hjemme hele eller deler av innleggelsen
  • Hjemmesykehus bidrar til økt trivsel og redusert belastning ved sykdom for pasienten, forelder og søsken ved at familien er samlet og i sitt vanlige miljø
  • Hjemmesykehus bidrar til reduksjon av sengeplass utfordringer inne på sykehuset
  • MAO gir mulighet for tettere oppfølging av pasienter også ved geografisk stor avstand
  • MAO kan bidra til effektivisering av arbeidsprosesser og frigi tid til pasientnært arbeid

4. Erfaringer man har gjort seg så langt

Avansert Hjemmesykehus for barn er godt integrert i BUK sin drift og er et ønsket tilbud fra pårørende og pasienter. Mange pasienter og pårørende med lengre forløp er nå kjent med tilbudet og ber om å få følges opp av AHS slik at de kan få være hjemme mest mulig. MAO er et nyere tilbud og relativt får er kjent med løsningen og har gjort erfaringer med dette. Vi ser at det tar tid å endre arbeidsform for personalet og at det kan være utfordrende å være i en prosess hvor løsningen stadig er i utvikling. Integrasjon mellom løsninger er avgjørende for å sikre effektive prosesser, men dette tar tid å få på plass. Mangel på integrasjon fjerne noe av nytten og effekten av MAO.

5. Kontaktperson og kontaktopplysninger

Lisa Johanne Fosshaug, Seksjonsleder Avansert hjemmesykehus for barn ved Akershus Universitetssykehus HF

Email: Lisa.johanne.fosshaug@ahus.no

Telefon: 91728487

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner