Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innføring av digital skjemaoppfølging i Divisjon psykisk helsevern, Ahus

Divisjon psykisk helsevern har tatt i bruk digital skjemaoppfølging for pasienter som behandles ved allmennpoliklinikker ved DPS-ene samt i Barne- og ungdomspsykiatri.

1. Behandlingstilbud og pasientgrupper

Systematisk selvrapportering/kartlegging av egen psykisk (og fysisk) helse før og underveis i behandlingsforløp for pasienter innen psykisk helsevern voksne.

Systematisk selvrapportering/kartlegging av sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn innen barne- og ungdomspsykiatri.

2. Hvordan teknologi er tatt i bruk for å gi et bedre pasientforløp

Digital innhenting av informasjon fra pasienter ved at sykehuset sender ut ulike kartleggingsplaner som pasienten kan besvare i forkant av konsultasjon i spesialisthelsetjenesten. Pasienter mottar en link via SMS, logger seg inn med BankID og kan besvare kartleggingene.

3. Hvilke gevinster tiltaket har eller ventes å ha for pasient, helsetjeneste og samfunn

Pasientene

Uavhengig av hvor pasientene befinner seg kan de besvare kartleggingsplanene når det passer dem. Tilrettelagt for pasienter som ønsker å benytte digitale flater i større grad.

Kan føre til at utredningstiden går ned og pasienten kan komme i behandling fortere.

Helsetjeneste

​Umiddelbar tilgang til kliniske rapporter som viser både dagens status og historisk utvikling. Bidrar til å frigi tid i konsultasjoner med spesialisthelsetjenesten og gjøre oss mer kostnadseffektive samt oppnå mål om økning i kapasitet.

Helsetjenesten får data som ligger til grunn for å gjøre kvalitetsforbedring av tjenestene vi yter de ulike pasientgruppene. Sikker lagring av pasientsensitive data samt mer tilgjengelig for aktuell(e) behandler(e).

Erfaringer man har gjort seg så langt

Positiv behandlergruppe, skaper faglig engasjement i divisjonen. Etterspurt teknologi.

En stor andel av pasienter besvarer.

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 01.06.2022 Se tidligere versjoner