Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging av kolspasienten ved Lungemedisinsk avdeling, Ahus

Behandlingstilbud, pasientgrupper og teknologi

Pasienter med kols utgjør en høy andel av innlagte pasienter ved Lungemedisinsk avdeling, Ahus, og har høy forekomst av reinnleggelser i Medisinsk divisjon.

Avdelingen har derfor startet et digitalt hjemmeoppfølgingsforløp (DHO) av kols-pasienter gjennom prosjektet MILA2 («Mitt liv – mitt ansvar»), i samarbeid med Ullensaker kommune og med finansiering fra Helsedirektoratet. Utprøvingen skal gi kunnskap og erfaring om bruk av et helhetlig tjenesteforløp og prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av DHO. Prosjektet skal utforske gjennomførbarhet gjennom appen «Digital hands» og en digital egenbehandlingsplan ved utskrivelse etter en kols-forverrelse. Ved utskrivelse følger ambulerende lungeteam og lungelege pasienten i 4 uker og både pasient og helsepersonell skal registrere erfaringer. Deretter overføres pasienten og appen til oppfølgingstjenesten i kommunen og fastlege.

Ved å svare på spørsmål om bla. pust, hoste, oppspytt, feber og oksygenmetning får pasienten en grønn, gul eller rød score, samt persontilpassede tiltak på fysisk aktivitet, ernæring og medisiner basert på forhåndsdefinerte data. Så lenge pasienten holder seg i «grønn sone» vil pasienten få beskjed om at gjeldende aktivitet fortsetter. Hvis svarene kvalifiserer til «gul sone» kan det for eksempel utløse bruk av forhåndsgodkjente medisiner. Ved «rød sone» kan beskjeden være at pasienten bør fortsette med leppepust og slimmobilisering og kontakte fastlege/legevakt.

Alle hjemmeboende pasienter i kommuner på Øvre Romerike innlagt av kols-forverrelse kan bli deltagere i prosjektet. Kriteriet er at de har en smart-telefon og evne til å registrere enkle opplysninger i en app.

Gevinster for pasient, helsetjenesten og samfunn

Det er kjent at pasienter med kols som legges inn på sykehus ofte får en negativ spiral med stadig hyppigere sykehusinnleggelser, noe som igjen kan bidra til å forverre tilstanden og livskvaliteten. Gjennom digital hjemmeoppfølging håper Lungemedisinsk avdeling å få ned antall re-innleggelser, bla. ved å sette inn tiltak før pasienten blir for dårlig.

Prosjektet kartlegger også forekomst av angst/depresjon og tung pust. Selv om det ikke alltid kan måles hva som vippet kols-pasienten over til innleggelse kan for eksempel følelsen av å ikke få puste ha innvirkning. Erfaring fra MILA og DHO viser at pasienten blir tryggere av digitale oppfølging. Målet er at pasienten skal bli gode på å kjenne igjen sine symptomer og dermed for eksempel kunne starte med medisiner tidlig nok til å unngå forverring og innleggelse.

Det er ventet at digital hjemmeoppfølging vil gi færre fysiske kontakter med helsevesenet bla. når det gjelder akutte re-innleggelser og legekontakter. Målet er et oppfølgingsverktøy til alle kols-pasienter, samt at egenbehandlingsplanen etterhvert kan bli et generisk verktøy for oppfølging av pasienter.

For pasienten er det viktig med en sømløs overgang fra spesialisthelsetjenesten til oppfølgingsteamet i kommunen. Sykehuset vil samtidig kunne nyttiggjøre seg viktig info fra kommunen ved re-innleggelser, men dette er ikke en del av det aktuelle prosjektet. Alle kommuner i Øvre Romerike er med i prosjektet og etter ca ett år håper Lungemedisinsk avdeling å bredde ut tilbudet til alle andre kommuner og bydeler i opptaksområdet.

Erfaringer så langt

Prosjektet, som har et måltall på 80 pasienter, skal evalueres ved årsskiftet. Samhandling og modell for overføring til kommunene er en svært spennende og lærerik effekt for prosjektet, men ettersom det er nyoppstartet er det for tidlig å si noe om resultater.

Kontaktperson og kontaktopplysninger

Anne Edvardsen
Avdelingsleder Lungemedisinsk avdeling.
Mobil 48102099
Anne.edvardsen@ahus.no
Prosjektet MILA2 er en oppfølging av prosjektet MILA: Mitt liv, mitt ansvar.

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner