Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Arrangementer

Her finner du en oversikt over kommende og gjennomførte arrangementer relatert til teknologi i pasientens helsetjeneste.

Kommende arrangementer

Webinar - Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Nasjonalt senter for e-helseforskning etablerer høsten 2021 en webinarserie om digital hjemme oppfølging. Webinarserien, som skal være en felles møteplass for primær- og spesialisthelsetjeneste og FoU-miljø, skal bidra til at helsetjenesten skal kunne utvikle forsvarlige og robuste helsetjenester innen feltet digital hjemmeoppfølging.  

Webinarene sendes hver to ganger i måneden, og alltid på en fredag klokka 08.15-09.00. Sunnaas sykehus og Universitetet i Agder deltar i redaksjonskomiteen, og nyheter om programmet legges ut på nettsiden til webinarserien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Normen

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Normen satser aktivt på kurs og opplæringsaktivitet. Lenke til faste Kurs og webinarer.

 

Gjennomførte arrangementer

Webinar i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Gjennomførte webinar i Nasjonal senter for e-helseforskning sin webinarrekke om Digital hjemmeoppfølging finner du på denne siden.

Tema så langt har vært:

 • Videokonsultasjon til barn og unge innen psykisk helsevern. 
 • Fastlegenes bruk av videokonsultasjon under pandemien. 
 • Kommunene og digital hjemmeoppfølging.
 • Digital sårbehandling og samhandling.
 • Innovativ rehabilitering.
 • eMeistring – asynkron digital behandling.
 • Koordinere helsetjenesten bedre gjennom personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg.
 • Bodø kommunes erfaringer med e-helse 
 • Kunnskapsbaserte helsetjenester, erfaringer med Minimetodevurdering
 • Kreftpasienter og hjemmeoppfølging på Sykehuset Østfold
 • Digital hjemmeoppfølging - Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for E-helse

Gjennomførte digitalt miniseminar om Digital hjemmeoppfølging (DHO), samhandling og informasjonsdeling torsdag 21. oktober 2021 klokken 09.00-12.00.

Se opptak av seminaret her

Innomed

Partnerforum

Vårkonferansen 2021, Innovasjon i offentlig sektor. Se video her.

Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med OUS, C3 og Innomed

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 29.10.2021 Se tidligere versjoner