Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsdata for RHF

Anonyme datafiler for analyser og styringsinformasjon. Brukes av helseforetak og private sykehus. 

Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjør informasjon til RHF hver måned. Informasjonen kan brukes kun til de formålene som gjelder. Filene er passordbelagte. Last ned zip-filer som inneholder tabulatorseparerte datafiler med informasjon som er innrapportert til Norsk pasientregister. Filene gjelder per kalenderår og kan lastes ned og brukes i egne dataverktøy sammen med referansetabeller.

Beskrivelse og referansetabeller

Ventelistedata

Fil - månedlig  Oppdatert
Ventelistedata 2021 (zip) 2021-10-13
Ventelistedata 2020 (zip)

2021-01-14

Ventelistedata 2019 (zip) 2020-01-17
Ventelistedata 2018 (zip) 2019-01-11
Ventelistedata 2017 (zip) 2018-01-10
Ventelistedata 2016 (zip) 2017-07-10

Aktivitetsdata somatikk

 

Aktivitetsdata PHV/TSB

 

Fil - tertialvis  Oppdatert
Aktivitetsdata PHV-TSB (zip) 2020-11-09
Aktivitetsdata PHV-TSB_2019 (zip) 2020-04-21

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Fil - månedlig Oppdatert
Private rehabiliteringsinstitusjoner (zip) 2021-01-15

 

Fil- tertialvis Oppdatert
Private rehabiliteringsinstitusjoner 2021-07-02

 

Reinnleggelser

Fil- tertialvis Oppdatert

Reinnleggelser, fil 1 (zip)

Reinnleggelser, fil 2 (zip)

2021-07-02

Avtalespesialister

Fil- tertialvis Oppdatert
Avtalespesialister (zip) 2021-07-02

 

Poliklinikk

Fil - månedlig Oppdatert
Venteliste (zip) 2021-10-13
Aktivitet somatikk (zip) 2021-10-13
Aktivitet psykisk helsevern (zip) 2021-10-13

Kontakt

Styringsdata@helsedir.no

Først publisert: 14.12.2020 Sist faglig oppdatert: 12.02.2021 Se tidligere versjoner