Styringsdata for RHF

Anonyme datafiler for analyser og styringsinformasjon. Brukes av helseforetak og private sykehus. 

Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjør informasjon til RHF hver måned. Informasjonen kan brukes kun til de formålene som gjelder. Filene er passordbelagte. Last ned zip-filer som inneholder tabulatorseparerte datafiler med informasjon som er innrapportert til Norsk pasientregister. Filene gjelder per kalenderår og kan lastes ned og brukes i egne dataverktøy sammen med referansetabeller.

Beskrivelse og referansetabeller

Ventelistedata

Fil - månedlig  Oppdatert
Ventelistedata 2020 (zip) 2020-10-20
Ventelistedata 2019 (zip) 2020-01-17
Ventelistedata 2018 (zip) 2019-01-11
Ventelistedata 2017 (zip) 2018-01-10
Ventelistedata 2016 (zip) 2017-07-10

Aktivitetsdata somatikk

 

Aktivitetsdata PHV/TSB

 

Fil - tertialvis  Oppdatert
Aktivitetsdata PHV-TSB (zip) 2020-07-02
Aktivitetsdata PHV-TSB_2019 (zip) 2020-04-21

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Reinnleggelser

Fil- tertialvis Oppdatert

Reinnleggelser, fil 1 (zip)

Reinnleggelser, fil 2 (zip)

2020-10-16

Avtalespesialister

Fil -tertialvis Oppdatert
Avtalespesialister (zip) 07-02-2020
Avtalespesialister (zip) 2020-04-23

 

Kontakt

Styringsdata@helsedir.no

Først publisert: 11.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.03.2020