Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsdata for RHF

Anonyme datafiler for analyser og styringsinformasjon. Brukes av helseforetak og private sykehus. 

Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjør informasjon til RHF hver måned. Informasjonen kan brukes kun til de formålene som gjelder. Filene er passordbelagte og for å pakke de ut trenger man WinRAR eller 7-zip installert på datamaskinen. Last ned zip-filer som inneholder tabulatorseparerte datafiler med informasjon som er innrapportert til Norsk pasientregister. Filene gjelder per kalenderår og kan lastes ned og brukes i egne dataverktøy sammen med referansetabeller.

Beskrivelse og referansetabeller

Ventelistedata

Aktivitetsdata somatikk

 

Aktivitetsdata PHV/TSB

 

Fil - tertialvis Oppdatert
Aktivitetsdata PHV-TSB (zip)2020-11-09
Aktivitetsdata PHV-TSB_2019 (zip)2020-04-21

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Fil - månedligOppdatert
Private rehabiliteringsinstitusjoner (zip)2021-01-15

 

Fil- tertialvisOppdatert
Private rehabiliteringsinstitusjoner (zip)2023-11-15

 

Reinnleggelser

Avtalespesialister

Fil- tertialvisOppdatert
Avtalespesialister (zip)2023-11-17

Poliklinikk

Fil - månedligOppdatert
Venteliste (zip)2022-01-16
Aktivitet somatikk (zip)2022-01-16
Aktivitet psykisk helsevern (zip)2022-01-16

Kontakt

Styringsdata@helsedir.no

Først publisert: 14.12.2020 Siste faglige endring: 12.02.2021 Se tidligere versjoner