Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Validering av data før rapportering

Data som skal valideres sendes via Norsk Helsenett til EDI-adressen nprvalidering@edi.nhn.no med mottakers HER-Id 121017 slik det finnes i NHN Adresseregister Prod.

Resultatet av valideringen sendes som tilbakemelding etter innsending til valideringsadressen, og etter ordinær månedlig og tertialvis rapportering. Spesialiserte rapporter i Excel oppstår på et senere trinn og sendes etter ordinære rapporteringer.

Forutsetninger for å kunne bruke valideringstjenesten

 • Avsender må være registrert som rapporterende enhet hos Helsedirektoratet. Du registrer deg ved å sende navn og HER-id til npr.support@helsedir.no.

 • Bruk NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister (prod) for kryptering av forsendelsen.

 • Meldinger sendes i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding. Se standarder for hodemelding (ehelse.no) og tekniske krav til meldingsutveksling ved innsending av data til NPR og KPR. 

 • Meldingen må være gyldig for rapportering til NPR. Gyldige meldingstyper for NPR finnes med forstavelse NPR_ i kodeverk Meldingens funksjon OID=8279.

 • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer. Se meldingsdokumentasjon for nærmere spesifikasjon. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes av leverandører eller andre som ikke har en avtale om rapportering av data til KPR eller NPR.

 • Klassen Kontaktperson type 1 (Volven.no), Teknisk kontaktperson og type 15 EPJ leverandør (OID=8471, volven.no), må inneholde korrekt e-postadresse og mobilnummer til den/de som skal motta tilbakemeldinger via e-post idet tilbakemeldingene sendes kryptert med passord til oppgitt mobilnummer.

 • Avsenders HER-id skal alltid oppgis.

Tilbakemeldinger

Sendes til avsenders EDI-adresse og til oppgitt e-postadresse til teknisk kontaktperson. Tilbakemeldingene brukes til å rette eventuelle feil og leveres i ulike formater. XPR_VAL og XPR_ERR er tekniske tilbakemeldinger ment for systemleverandører, mens visningsfilene er ment for de som er ansvarlige for kvalitetskontroll ved registrering og rapportering. Se detaljer i veiledningen (PDF).

 • Tilbakemelding fra skjemavalidering (skjemavalideringsrapport - XPR_VAL) inneholder resultatet av teknisk kontroll på format og struktur, etter validering mot gjeldende avtalte skjema (xsd).

 • Tilbakemelding fra innholdsvalidering (innholdsvalideringsrapport - XPR_ERR) inneholder resultatet av felles kontroller på semantikk og logikk (f.eks. datoangivelser) av den innsendte meldingen.

 • Visningsfiler; html-fil for visning i nettleser (Chrome eller Firefox anbefales) og csv-fil for visning i Excel.

Les mer om kvitteringsløsninger og tilbakemeldinger (PDF)

Innholdsvalidering - krav til kvalitet i data

Skjemavalidering lokalt

Helsedirektoratet publiserer egne kvalitetskontroller og indikatorer som bør benyttes ved registrering, koding, uttrekk og rapportering.
Validering av skjema (format og struktur) 
Program for skjemavalidering til lokalt bruk. Benyttes av de som ikke sender data inn til valideringstjenesten.

VersjonDatoFiler for nedlastingEndringer
Versjon 0.30.1.007.12.2023

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

Oppdatert med støtte for versjon 57.1.1 meldinger (Skjemarevisjon 57.1.1.1 for alle disse som er publisert på Sarepta pr. 30.10.2023)

0.30.0.207.02.2023

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

Oppdatert med

 • NPR_VTK skjema revisjonar 56.0.1.9 og 57.0.1.3,
 • NPR_GTT skjema revisjon 57.0.1.2

 

Først publisert: 09.02.2022 Siste faglige endring: 07.12.2023 Se tidligere versjoner