Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tekniske krav til rapportering

Gjeldende krav

 • Elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. 

 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml og benytte tjenestebasert adressering

 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)

 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser, så lenge ikke annet er avtalt. For eksempel  inneholder ext-melding både aktivitet og ident.

 • Godtar kun meldingstyper og hodemelding i henhold til nasjonale krav

 • Data skal rapporteres på gyldig versjon av NPR-melding.

 • Meldingen skal validere ifølge meldingens skjema (innført fra 1. mai 2021).

  • Unntak for utvidet melding for covid-19-formål.

  • Vedtaksmeldinga er under innføring og er foreløpig unntatt kravet om å validere på skjema. Gjelder meldinger rapportert i versjon 54 og nyere.

 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 50 MB i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett.

Adressering

 • Innsending til NPR Prod: HER-id: 94378
 • Innsending til NPR Validering: HER-id: 121017

Begge adressene finnes i Adresseregisteret til NHN (AR) under Helsedirektoratets oppføring med HER-id: 2397.

Først publisert: 13.12.2021 Siste faglige endring: 16.12.2021 Se tidligere versjoner