Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sjekkliste før rapportering

Sjekkliste

  • Kontaktpersoner med e-postadresse og mobilnummer må være oppdatert i datasystemet meldingen genereres fra. Dette er nødvendig for å motta tilbakemeldinger på innsendt rapport. Se informasjonsmodellen og eventuelle veiledninger for hvilke detaljer som gjelder for din enhet.

  • Oppførte organisasjonsnumre må følge regler for bruk av organisasjonsnummer.

  • RESH-id (fra Register for enheter i spesialisthelsetjenesten). Kontakt Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no.

  • Hvis det har vært endringer i organisasjonen, for eksempel nytt EPJ-system eller organisasjonsnummer, ta kontakt med Helsedirektoratet på npr@helsedir.no slik at vi kan gjøre nødvendige endringer på vår side.

  • Husk at testdata ikke skal rapporteres!

Trenger du hjelp?

Se kontaktpersoner i NPR ved spørsmål om rapportering.

Først publisert: 13.12.2021 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner