Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporteringsfrister

Hvordan forholde seg til rapporteringsfristene

  • Det skal rapporteres innen de oppgitte fristene, men man kan rapportere før så lenge man har med data for hele den oppgitte rapporteringsperioden.

  • Se Hvem skal rapportere hva? om hvilke meldinger som gjelder din virksomhet.

  • Fristene her kommer i tillegg til daglig rapportering fra enkelte sykehus.

  • Gjeldende versjon for 2022-data er 56.0.1. NPR_vtk kan også sendes på versjon 54.0.1.

Rapporteringsfrister for NPR

Rapporteringsfrist Rapporteringsperiode Beskrivelse Hvilke meldinger
Måned Dato
Januar 4. 1.1. - 31.12.2021 Årsrapportering ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide
Februar 2. 1.1. - 31.12.2021 (årsdata, 2. gangs innsending) Årsrapportering ord, pak, str, sbs, vtk, ide
  2. 1.1. - 31.01.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
Mars 2. 1.1. - 28.02.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
April 4. 1.1. - 31.03.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
  30. 1.1. - 31.12.2021 (1. gangs innsending) Årsrapportering kpp
Mai 3. 1.1. - 30.04.2022 (1. tertial) Tertialrapport ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide
  24. 1.1. - 30.04.2022 (1. tertial, 2. gangs innsending) Tertialrapport ord, str, sbs, vtk, ide
Juni 2. 1.1. - 31.05.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
Juli 4. 1.1. - 31.06. 2022 Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) ord, pak, pre, str, vtk, ide
  4. 1.1. - 31.12.2021 (2. gangs innsending) Årsrapportering kpp
August 2. 1.1. - 31.07.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
September 2. 1.1. - 31.08.2022 (1. og 2. tertial) Tertialrapport ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide
  23. 1.1. - 31.08.2022 (1. og 2. tertial, 2. gangs innsending) Tertialrapport ord, str, sbs, vtk, ide
Oktober 4. 1.1. - 30.09.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
November 2. 1.1. - 31.10.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
Desember 2. 1.1. - 30.11.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide
Januar 2023 3. 1.1. - 31.12.2022 Årsrapportering ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide
Februar 2023 2. 1.1. - 31.12.2022 (årsdata, 2. gangs innsending) Årsrapportering ord, str, sbs, vtk, ide
  2. 1.1.-31.01.2022 Månedlig rapport ord, pak, pre, str, vtk, ide

Egne frister for avtalespesialister

Rapporteringsfrist Rapporteringsperiode Hvilke meldinger
Måned Dato
Januar 11. 1.1. - 31.12.2021 ord og ide
Mai 10. 1.1. - 30.04.2022 (1. tertial) ord og ide
September 9. 1.1. - 31.08.2022 (1. og 2. tertial) ord og ide
Januar 10. 1.1. - 31.12.2022 (Årsrapportering) ord og ide

Egne frister for radiologidata

Rapporteringsfrist Rapporteringsperiode Hvilke meldinger
Måned Dato
Januar 4. 01.01.2021-31.12.2021
01.12.2021-31.12.2021
rad og ide
rad og ide
Februar   2. 01.01.2022-31.01.2022
01.01.2022-31.01.2022
raa og ide
rad og ide
Mars   2. 01.01.2022-28.02.2022
01.02.2022-28.02.2022
raa og ide
rad og ide
April 4. 01.01.2022-31.03.2022
01.03.2022-31.03.2022
raa og ide
rad og ide
Mai 3. 01.01.2022-30.03.2022
01.04.2022-30.04.2022
raa og ide
rad og ide
Juni 2. 01.01.2022-31.03.2022
01.05.2022-31.05.2022
raa og ide
rad og ide
Juli 4. 01.01.2022-30.06.2022
01.06.2022-30.06.2022
raa og ide
rad og ide
August 2. 01.01.2022-31.07.2022
01.07.2022-31.07.2022
raa og ide
rad og ide
September 2. 01.01.2022-31.08.2022
01.08.2022-31.08.2022
raa og ide
rad og ide
Oktober 4. 01.01.2022-30.09.2022
01.09.2022-30.09.2022
raa og ide
rad og ide
November 2. 01.01.2022-31.10.2022
01.10.2022-31.10.2022
raa og ide
rad og ide
Desember 2. 01.01.2022-30.11.2022
01.11.2022-30.11.2022
raa og ide
rad og ide
Januar 2023 3. 01.01.2022-31.12.2022
01.12.2022-31.12.2022
raa og ide
rad og ide

Først publisert: 13.12.2021 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner