Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Krav til kvalitet i data - innholdsvalidering

Først publisert: 09.02.2022 Sist faglig oppdatert: 01.03.2023

Kvalitet og innholdsvalidering

Tilbakemeldinger på rapporterte data

  • Passordbelagte tilbakemeldinger om kvalitet på rapporterte data sendes på e-post til kontaktpersoner som er rapportert i NPR-melding. 
  • Passord blir sendt på SMS til mobilnummeret knyttet til kontaktpersoner. Passordet er gyldig for kalendermåneden du mottar det og vil kun bli sendt en gang per kontaktperson per måned. Med enkelte unntak vil passordet være det samme for alle tilbakemeldinger tilhørende en rapporterende enhet.
  • Tilbakemelding på skjemavalidering (NPR_VAL) blir kun sendt om det er skjemavalideringsfeil som gjør at filen blir avvist hos oss. Dette er feil i format og struktur på meldingen som må rettes før datafilen kommer inn til oss. NPR_VAL blir kun sendt til kontakttype 1 (Teknisk kontakt) og 15 (Systemleverandør).
  • Tilbakemelding på innholdsvalidering (NPR_ERR) inneholder resultatet av felles kontroller på semantikk og logikk (f.eks. datoangivelser) for den innsendte meldingen. Feil kan medføre at enkelte av de dataene vi har mottatt ikke kan brukes i registeret. NPR_ERR blir kun sendt til kontakttype 1 (Teknisk kontakt) og 15 (Systemleverandør).