Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontaktpersoner i NPR

Har du spørsmål om  skjemavalideringsfeil, tilstandskoder, RESH eller tilbakemelding? Sjekk ofte stilte spørsmål.

Fellesadresse

Fellesadresse for spørsmål om rapportering av data: npr@helsedir.no

AMK, personskader og ulykker

Inger Dahlstrom
982 45 136

Avtalespesialister

Ta kontakt hvis du lurer på rapportering og registrering av aktivitetsdata for avtalespesialister, herunder frister, krav, innhold og kodeverk osv.

Adrian Tveit Lundemo
932 31 235

ISF psykisk helsevern og TSB

Krav til rapportering av aktivitetsdata, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) under finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF).
Tilbakemeldingsrapporter i henhold til Norsk pasientklassifisering (NPK).

Frank Krogh
930 283 13

Psykisk helsevern og TSB

Ta kontakt dersom du lurer på noe rundt aktivitetsdata for PHV, TSB og BUP.

Per Jørgen Indergard 
951 35 568

Ragnhild Bremnes
481 39 756

Somatikk (inkludert stråleterapi og radiologi)

Spørsmål tilknyttet rapporteringsfrister, innholdsvalidering, tilbakemeldinger og innsending av data:

Wenche Langfjord
975 38 034

Maja Juell
404 55 664

Spørsmål om fritt behandlingsvalg og ISF

May-Britt Aronsen
930 28 321

Ventetider og fristbrudd

Aina Karstensen
926 84 339

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Eva Kulsetås Handlykken
970 12 165

Pakkeforløp kreft

Lotte Strandjord
402 22 084

Innsending av data

Spørsmål om adressering, kryptering og forsendelse.

Karl Tore Dahlstrom
952 07 946

Informasjonsmodell (NPR-melding)

informasjonsmodell@helsedir.no

RESH - private sykehus

velgbehandlingsted@helsedir.no

RESH

Anne C Frilund Mittet
982 45 134

Først publisert: 13.12.2021 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner