Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontaktpersoner i NPR

Først publisert: 13.12.2021 Sist faglig oppdatert: 12.01.2022

Har du spørsmål om  skjemavalideringsfeil, tilstandskoder, RESH eller tilbakemelding? Sjekk ofte stilte spørsmål.

 

Fellesadresse for spørsmål om rapportering av data
npr@helsedir.no

 

AMK, personskader og ulykker
Inger Dahlstrom
982 45 136

 

Avtalespesialister
Ta kontakt hvis du lurer på rapportering og registrering av aktivitetsdata for avtalespesialister, herunder frister, krav, innhold og kodeverk osv.

Adrian Tveit Lundemo
932 31 235

 

ISF psykisk helsevern og TSB
Krav til rapportering av aktivitetsdata, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) under finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF).
Tilbakemeldingsrapporter i henhold til Norsk pasientklassifisering (NPK).

Frank Krogh
930 283 13

 

Psykisk helsevern og TSB
Ta kontakt dersom du lurer på noe rundt aktivitetsdata for PHV, TSB og BUP.

Per Jørgen Indergard 
951 35 568

Ragnhild Bremnes
481 39 756

 

Somatikk (inkludert stråleterapi og radiologi)
Spørsmål tilknyttet rapporteringsfrister, innholdsvalidering, tilbakemeldinger og innsending av data:

Wenche Langfjord
975 38 034

Maja Juell
404 55 664

Spørsmål om fritt behandlingsvalg og ISF:

May-Britt Aronsen
930 28 321

 

Ventetider og fristbrudd
Aina Karstensen
926 84 339

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus
Eva Kulsetås Handlykken
970 12 165

Pakkeforløp kreft
Lotte Strandjord
402 22 084

 

Innsending av data
Spørsmål om adressering, kryptering og forsendelse.

Karl Tore Dahlstrom
952 07 946

 

Informasjonsmodell (NPR-melding)
informasjonsmodell@helsedir.no

 

RESH - private sykehus
velgbehandlingsted@helsedir.no

RESH
Anne C Frilund Mittet
982 45 134


 

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold