Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommende versjoner av informasjonsmodell og meldinger

Versjon for rapportering av data registrert i 2023

Informasjonsmodellen for NPR og KPR definerer en standard for innhold, formater og struktur i data som skal rapporteres til disse registrene. Data rapporteres i form av meldinger i XML-format.

Informasjonsmodellen og tilhørende meldinger revideres årlig. Strukturelle endringer i informasjonsmodellen skal publiseres senest 1. april, og kodeverksendringer skal publiseres senest 1. oktober. Endringene er gjeldende fra rapportering av data fra 1. januar påfølgende år.

Helsedirektoratet jobber med å etablere ny forvaltning av informasjonsmodell og meldinger, og i den forbindelse er innholdet i dokumentasjonspakken revidert. For versjon 57.0.1 publiseres tekstlig dokumentasjon (Word), skjema uten kodeverk og en endringsliste for kodeverk (Excel) fra forrige versjon. Hvis det er dokumentasjon du savner, ta kontakt på informasjonsmodell@helsedir.no.

Rapportering av data registrert i 2023

Endringer i informasjonsmodell

Endringsforslag og endringer er løpende dokumentert på en samhandlingsside. Du kan be om tilgang ved å sende e-post med fullt navn og mobilnummer til informasjonsmodell@helsedir.no.

Innspill til endring av informasjonsmodell sendes også til informasjonsmodell@helsedir.no.

Gjeldende versjon

Dokumentasjon av modellen er også lagt ut på Direktoratet for e-helse sin publiseringsløsning Sarepta på gitlab. 

Ulike meldinger

Den komplette informasjonsmodellen (XPR_komplett) beskriver standarder for rapportering både fra spesialisthelsetjenesten (NPR) og fra kommunale helsetjenester (KPR). Med utgangspunkt i informasjonsmodellen, er det definert flere meldinger. Den enkelte melding er tilpasset et bestemt rapporteringsområde eller en avgrenset del av tjenestene.

Først publisert: 01.04.2022 Sist faglig oppdatert: 24.11.2022 Se tidligere versjoner