Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommende versjoner av informasjonsmodell og meldinger

Versjon for rapportering av data registrert i 2024

Informasjonsmodellen for NPR definerer en standard for innhold, formater og struktur i data som skal rapporteres til registret. Data rapporteres i form av meldinger i XML-format.

Informasjonsmodellen og tilhørende meldinger revideres årlig. Strukturelle endringer i informasjonsmodellen skal publiseres senest 1. april, og kodeverksendringer skal publiseres senest 1. oktober. Endringene er gjeldende fra rapportering av data fra 1. januar påfølgende år.

Rapportering av data registrert i 2024

Endringer i informasjonsmodell

Endringsforslag og endringer er løpende dokumentert på en samhandlingsside. Du kan be om tilgang ved å sende e-post med fullt navn og mobilnummer til informasjonsmodell@helsedir.no.

Innspill til endring av informasjonsmodell sendes også til informasjonsmodell@helsedir.no.

Gjeldende versjon

Dokumentasjon av modellen er også lagt ut på Direktoratet for e-helse sin publiseringsløsning Sarepta på gitlab. 

Ulike meldinger

Den komplette informasjonsmodellen (XPR_komplett) beskriver standarder for rapportering fra spesialisthelsetjenesten (NPR). Med utgangspunkt i informasjonsmodellen, er det definert flere meldinger. Den enkelte melding er tilpasset et bestemt rapporteringsområde eller en avgrenset del av tjenestene.

Først publisert: 01.04.2022 Sist faglig oppdatert: 04.10.2023 Se tidligere versjoner