Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmodell og meldinger

Informasjonsmodellen for NPR og KPR definerer en standard for innhold, formater og struktur i data som skal rapporteres til disse registrene. Data rapporteres i form av meldinger i XML-format.

Gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger

Informasjonsmodellen og tilhørende meldinger revideres årlig.
Strukturelle endringer i informasjonsmodellen skal publiseres senest 1. april, og kodeverksendringer skal publiseres senest 1. oktober. Endringene er gjeldende fra rapportering av data fra 1.1. påfølgende år.

Rapportering av data registrert i 2023

Helsedirektoratet jobber med å etablere ny forvaltning av informasjonsmodell og meldinger, og i den forbindelse er innholdet i dokumentasjonspakken revidert. For versjon 57.0.1 publiseres tekstlig dokumentasjon (Word), skjema uten kodeverk, kodeverksliste (Excel) og en endringsliste for kodeverk (Excel) fra forrige versjon. Hvis det er dokumentasjon du savner, ta kontakt på informasjonsmodell@helsedir.no.

Endringer i informasjonsmodell

Endringsforslag og endringer er løpende dokumentert på en samhandlingsside. Du kan be om tilgang ved å sende e-post med fullt navn og mobilnummer til informasjonsmodell@helsedir.no.

Innspill til endring av informasjonsmodell sendes også til informasjonsmodell@helsedir.no.

Kommende og tidligere versjoner

Dokumentasjon av modellen er også lagt ut på Direktoratet for e-helse sin publiseringsløsning Sarepta på gitlab. 

Overgang til ny versjon ved årsskiftet

  • Rapporter årsdata før ny versjon tas i bruk

  • Ta i bruk ny versjon så raskt som mulig etter rapportering av årsdata

  • Ny versjon skal benyttes ved rapportering av data for 1. tertial i nytt år

Ulike meldinger

Den komplette informasjonsmodellen (XPR_komplett) beskriver standarder for rapportering fra spesialisthelsetjenesten (NPR). Med utgangspunkt i informasjonsmodellen, er det definert flere meldinger. Den enkelte melding er tilpasset et bestemt rapporteringsområde eller en avgrenset del av tjenestene.

 

Først publisert: 01.04.2022 Sist faglig oppdatert: 18.01.2023 Se tidligere versjoner