Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan fungerer rapportering til NPR?

Rapporteringsprosessen

  • Informasjon om pasienten og helsehjelpen registreres i elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette gjøres av ansatte i helsetjenesten. Det finnes registreringsveiledere og kodeveiledere (ehelse.no) for å hjelpe med å registrere riktig.
  • Data trekkes ut fra EPJ etter standardiserte protokoller og sendes over til Helsedirektoratet via sikre kanaler i Norsk helsenett
  • Helsedirektoratet kontrollerer dataene, og kommer med tilbakemeldinger på hva som er sendt inn og om noe må rettes.
  • Rapporteringsenhetene kan rette opp eventuelle feil og mangler i eget EPJ og sende nytt uttrekk av data etter de samme standardiserte protokollene. Det er de sist innsendte data som brukes i registrene videre.
  • Dataene brukes til styring, forbedring og finansiering av helsetjenester, forskning og media.
Forenklet prosess.jpg
Forenklet modell av rapporteringsprosessen

Trenger du hjelp?

Se kontaktpersoner i NPR ved spørsmål om rapportering.

Først publisert: 13.12.2021 Sist faglig oppdatert: 17.12.2021 Se tidligere versjoner