Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvem skal rapportere hva til NPR?

Hvem skal rapportere?

Alle virksomheter i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten skal rapportere til Norsk pasientregister. Det inkluderer:

  • Helseforetak, for eksempel offentlige sykehus
  • Private virksomheter som har avtale med et helseforetak eller regionalt helseforetak. Eksempler på private virksomheter er ideelle og kommersielle private institusjoner og avtalespesialister.
  • Kommunale legevakter med rapporteringsplikt
  • Virksomheter som har avtale med Helfo om fristbrudd

Krav om rapportering til NPR kommer fra Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2 

Hva skal rapporteres?

Alle rapporteringsenheter skal sende inn data om aktivitet i virksomheten, for eksempel helsehjelp som pasienter har mottatt eller venter på. Hvilken informasjon som skal rapporteres og på hvilket format, er spesifisert i: 

Ordinær melding npr_ord
De fleste virksomheter rapporterer data med "ordinær melding", som spesifiseres av fila npr_ord. Man behøver bare å inkludere data for de delene som er relevante for virksomheten.

Melding for personidentifikasjon npr_ide
I tillegg må alle sende inn meldingen for personidentifikasjon, som heter npr_ide. Denne skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for perioden.

Andre meldinger
Enkelte virksomheter må også sende separate meldinger for noen spesielle typer data. Dette gjelder data som kommer fra enkelte datasystemer, eller som norske myndigheter har bestemt at skal samles inn i tillegg til det ordinær melding dekker. En oversikt over alle typer meldinger finnes på på siden om informasjonsmodell og meldinger.

Hvem skal bruke hvilke meldinger?

Type virksomhetRelevante meldinger å rapportere
Offentlig helseforetakord, pak, pre, raa/rad/str, kpp, sbs, vtk, ska, ext, ide
Private med kjøps-/ driftsavtale med RHFord, pak, pre, raa/rad/str, kpp, sbs, vtk, ska, ext, ide

Avtalespesialister
ord, ide
Fristbrudd-enheterord,  ide, sbs, vtk, pak
Fritt behandlingsvalg-enheterord, sbs, vtk, ide, pak

Spesielt for avtalespesialister

Avtalespesialister skal bruke ordinær melding til å rapportere til NPR tertialvis. Helsedirektoratet har dialog med alle systemleverandører, og holder dem informert om tekniske krav til systemer. 

Avtalespesialister som har hatt vikar må melde fra om dette til Helsedirektoratet på mail: npr@helsedir.no.

Innkallingsbrev for rapportering fra avtalespesialister
Veileder for registrering av data i EPJ for avtalespesialister
Rapporteringsfrister for avtalespesialister

Kontaktperson
Adrian Tveit Lundemo
932 31 235


Spesielt for fristbrudd

Tjenester som ytes etter avtale med Helfo i forbindelse med fristbruddordningen skal rapporteres  med ordinær melding etter vanlige rapporteringsfrister. 

Kontaktpersoner
Aina Karstensen
926 84 339

Først publisert: 13.12.2021 Siste faglige endring: 13.12.2021 Se tidligere versjoner