Hopp til hovedinnholdet

Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

 • Fra 2019 skal kommunene rapportere IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet.
 • Helsedirektoraet overtar SSB sine funksjoner i mottak og tilbakemeldinger av IPLOS data i KPR.
 • Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for KPR.

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Tilbakemeldinger på innsendte data

  Kommunene sjekker tall for egen kommune

  Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike IPLOS-opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet.

  Krav til rapportering av data

   Gjeldende krav

  • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister
  • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
  • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
  • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
  • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
  • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett

  Kontakt

  IPLOS@helsedir.no

  Mette.Ertsgaard@helsedir.no

  Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no

   

  Først publisert: 08.04.2019 Sist endret: 22.03.2019