Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

  • Kommunene skal rapportere IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet.
  • Helsedirektoratet har overtatt SSB sine funksjoner i mottak og tilbakemeldinger av helse- og omsorgsdata (IPLOS data).
  • Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for KPR.

Informasjonsmodell og meldinger

Rapportering av data registrert i 2019 og 2020 gjøres på følgende format:

Rapportering av helse- og omsorgsdata

 Gjeldende krav

  • Helse- og omsorgsdata (IPLOS) skal rapporteres via AMQP-protokoll
  • Adressering HER-id: 134197
  • EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no
  • Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett, ta kontakt med registertjenesten hos NHN med adresse: registervakt@kundesenter.nhn.no

Les mer om sikkerhet ved overføring av meldinger fra fagsystemer i kommunen til Helsedirektoratet.

Kommunene sjekker tall for egen kommune

Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike IPLOS-opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet.  

Se innrapporterte tall fra kommunene

Rapportering av data om helse- og omsorgstjenester med behandlings refusjon

KPR mottar refusjonsdata direkte fra KUHR-databasen som forvaltes av Helfo. Les mer om rapportering på Helfo.no 

Kontakt

IPLOS@helsedir.no

Mette.Ertsgaard@helsedir.no

Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 22.03.2019