Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

Rapportering fra de kommunale tjenestene er årlig. Målet er at dette skal erstattes med løpende rapportering og at det blir en gradvis overgang til ny rapporteringsmetode med automatisk uttrekk fra kommunenes elektroniske pasientjournaler (EPJ). 

KPR-helse og omsorg – rapportering av årsdata

Rapporteringsformat årsdata

Krav til rapportering av årsdata

 • Helse- og omsorgsdata skal rapporteres via AMQP-protokoll via Norsk helsenett (NHN)
  • Ny tjenestebuss er utviklet av NHN. Fra og med 15. januar 2023 fungerer ikke gammel servicebuss. Systemleverandører er gjort kjent med endringen og bistår kommunene med implementering. 
 • Test-meldinger kan sendes inn som tidligere
 • Adressering
  • Ny tjeneste: AMQP-protokoll med NHN Tjenestebuss
   • HER-id til Prod: 122612
   • HER-id til Test: 171479
  • Gammel tjeneste: AMQP-protokoll med Servicebuss
   • HER-id til Prod: 134197
   • HER-id til Test: 131725

Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett, ta kontakt med registertjenesten hos NHN med adresse: registervakt@kundesenter.nhn.no

Relevant informasjon

Kommunene sjekker tall for egen kommune

Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet.  

Se innrapporterte tall fra kommunene

Pilot KPR-helse og omsorg - løpende rapportering med automatisk uttrekk

Bakgrunn

Det er stort behov for «ferskere data» fra kommunene til mange formål og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å fremskaffe data fra kommunene oftere. For å nå dette målet har Helsedirektoratet jobbet med nye rapporteringskrav med mål om hyppigere data fra 2022.

Utvikling av løsning hos DIPS, Tieto EVRY og Visma vil gjøres i løpet av 2021/2022 og fremdriftsplanen varierer for de ulike leverandørene. Følg med på de ulike leverandørenes kundesider.

Pilotkommuner

For å teste format og løsninger piloteres løpende rapportering av data fra åtte kommuner. Kinn, Sokndal, Fredrikstad, Kristiansund, Evje og Hornnes, Bykle, Bygland, Valle

Fem tjenester er med i pilot

 • Langtidsopphold i institusjon
 • Tidsbegrensede opphold i institusjon
 • Bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

Rapporteringsformat for løpende rapportering - pilot

KPR-helse og omsorg -løpende

XPR v56.0.0.7

 

Krav for løpende rapportering i pilot:

 • Helse- og omsorgsdata skal rapporteres via API (https) grensesnitt.

 • Alle forespørsler skal skje på kryptert transportkanal (https), samt at forespørslene skal være autentisert med HelseID (machine to machine).

 • Payload (data) skal i tillegg være kryptert og signert ved hjelp av PKCS #7 (standard meldingskryptering med sertifikater fra Adresseregisteret)
 • API-et er publisert på HINT plattformen.

­­­­­­­Pilot kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Bakgrunn

Det er et behov for å kunne følge med på om kommunens helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og gravide er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg, samt gi sentrale og lokale myndigheter informasjon til styring og oversikt over tjenestene. For å understøtte kommunenes lovpålagte oppgaver, får kommunene fra september 2022 en plikt til å rapportere inn data til KPR fra følgende tjenester:

 • Svangerskaps- og barselsomsorg
 • Helsestasjoner (0-5 år)
 • Skolehelsetjeneste i barneskole, ungdomsskole og videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom

Slik informasjon lagres allerede i EPJ-løsningene som er i bruk i dag. Eksempler på informasjon er konsultasjonstype, sted, tid og deltakere i konsultasjon samt barnets høyde, vekt og amming der det er relevant.

Fordeler med ny løsning:

 • Daglige automatiserte uttrekk fra EPJ systemene i kommunene rapporteres til KPR, noe som gir mulighet for løpende oppdatert styringsinformasjon gjennom året.

 • Enkel tilgang til styringsinformasjon for kommunene og sentrale myndigheter, noe som kan benyttes til planlegging av tjenestene.

 • Mindre rapporteringsbyrde for kommunene. Rapportering til KPR erstatter deler av rapportering til Statsforvalteren og SSB.

Pilot og kommuner som deltar

Før rapportering til KPR blir obligatorisk skal både format og løsninger testes. En pilot er under gjennomføring i samarbeid med Ålesund kommune.    

Videre planer for løpende rapportering

Helsedirektoratet har erfart at det er behov for både videreutvikling av interne tekniske løsninger og meldingsformat. Nytt meldingsformat skal gi bedre datakvalitet og mer robuste rapporteringsløsninger i de kommunale fagsystemene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Kravet var i utgangspunktet knyttet til at det under pandemien var et behov for å overvåke status i helsestasjons- og skolehelsetjenestene. Nå er det bedre tid til utvikling, og Helsedirektoratet har besluttet at meldingsformatet justeres og piloteringsfasen utvides. 

Helsedirektoratet har også besluttet at KPR ikke kan motta data i ordinær drift på eksisterende meldingsformatet, og vil komme tilbake med ny fremdriftsplan og rapporteringskrav.

Målet er fortsatt å etablere datafangst fra tjenestene så raskt som mulig.

Se informasjon som er utsendt til alle landets kommuner (PDF)

KPR - KUHR

 • Rapportering av data om helse- og omsorgstjenester med behandlings refusjon
 • KPR mottar refusjonsdata direkte fra KUHR-databasen som forvaltes av Helfo. Les mer om rapportering på Helfo.no 

Kontakt

KPR@helsedir.no

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 22.03.2019 Se tidligere versjoner